English version of this page

Regelverk og retningslinjer

UiO er forpliktet til å følge gjeldende lover og regler som regulerer vår virksomhet, og har laget retningslinjer og avtaler for å oppfylle disse. Her har vi samlet de fleste lover, forskrifter, reglementer, retningslinjer og avtaler som gjelder for hele institusjonen.

Enkelte dokumenter finnes også på engelsk.

Søk i regelverk

Studier

Regelverk for søkere og studenter om opptak, studier, eksamener og grader. 

Organisasjon og administrasjon

Regelverk knyttet til UiOs ledelse, enheter, organer, valg, samarbeidende organer, m.m.

Personal

Regelverk knyttet til ansettelse og arbeidsvilkår for vitenskapelig og teknisk-administrativt personale ved UiO