Utfyllende bestemmelser til IT-reglementet

Disse går mye mer i dybden og beskriver detaljerte normer for bruk, plikter og rettigheter for partene osv. Hvert av de åtte kapitlene tar for seg et avgrenset område og gjennomgår dette. Det vil være rom for  mindre endringer eller justeringer over tid i disse, og myndighet til å gjennomføre det bør gis USIT

Bestemmelser knyttet til eierskap av data lagret på universitetets ressurser og utlevering av brukeres data til tredjepart.