Nærmere regler om datoer og frister

Fastsatt med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo som, med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (UH-loven av 1. april 2005), fastsatt av universitetsstyret 20. desember 2005 med senere endringer. Nærmere regler om datoer og frister fastsettes av universitetsdirektøren og ble sist oppdatert ved vedtak 15. mai 2020.

  Dato Vår 2019Dato Vår 2019Dato Vår 2020 Dato Høst 2020

Dato Vår 2021

Startdato for semesteret

2. januar 2020*

10. august 2020*

4. januar 2021*

Sluttdato for semesteret

12. juni 2020*

18. desember 2020*

18. juni 2021*

Eksamen Examen philosophicum - selvstudiumvarianten

5. mai 2020

1. desember 2020

4. mai 2021

Eksamen Examen philosophicum - seminarvarianten

Fastsettes av IFIKK

Fastsettes av IFIKK

Fastsettes av IFIKK

* Medisin, odontologi, tannpleie, ernæring, farmasi og profesjonsstudiet i psykologi har en annen deling mellom høst- og vårsemesteret.

       

Programstudenter, undervisningsopptak til bachelorprogram og årsenheter ved HF, SV, TF, UV, JF, MF og profesjonsstudiet på TF

Dato Vår 2020 Dato Høst 2020

Dato Vår 2021

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

3. desember 2019 3. juni 2020 1. desember 2020

Frist for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - første runde

10. desember 2019 10. juni 2020 8. desember 2020

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - andre runde

2. januar 2020 15. juni 2020 4. januar 2021

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter som får opptak til studieprogram (nye studenter)

Ikke aktuelt 10. august 2020 Ikke aktuelt

Frist for søknad om undervisningsopptak for nye studenter

Ikke aktuelt 13. august 2020 Ikke aktuelt
       

Programstudenter, undervisningsopptak til bachelorprogram ved MN

Dato Vår 2020 Dato Høst 2020

Dato Vår 2021

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

3. desember 2019 3. juni 2020 1. desember 2020

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter som får opptak til studieprogram (nye studenter)

Ikke aktuelt 10. august 2020 Ikke aktuelt

Frist for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

9. januar 2020 13. august 2020 7. januar 2021

Frist for søknad om undervisningsopptak for nye studenter

Ikke aktuelt 13. august 2020 Ikke aktuelt
       

Programstudenter, undervisningsopptak til 5-årig master i rettsvitenskap ved JF

Dato Vår 2020 Dato Høst 2020

Dato Vår 2021

Start for søknad om undervisningsopptak - første runde

3. desember 2019 3. juni 2020 1. desember 2020

Frist for søknad om undervisningsopptak - første runde

10. desember 2019 10. juni 2020 8. desember 2020

Start for søknad om undervisningsopptak - første runde for nye studenter, andre runde for studenter underveis i studiet

3. januar 2020 4. august 2020 4. januar 2021

Frist for søknad om undervisningsopptak - første runde for nye studenter, andre runde for studenter underveis i studiet

9. januar 2020 12. august 2020 14. januar 2021
 
Programstudenter, undervisningsopptak til profesjonsstudiet i psykologi ** Dato Vår 2020 Dato Høst 2020 Dato Vår 2021
Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet 3. desember 2019 3. juni 2020 1. desember 2020
Frist for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - første runde** 10. desember 2019 10. juni 2020 8. desember 2020
Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - andre runde 2. januar 2020 15. juni 2020 4. januar 2021
Start for søknad om undervisningsopptak for studenter som får opptak til studieprogram (nye studenter) 2. januar 2020 10. august 2020 4. januar 2021

Frist for søknad om undervisningsopptak - første runde for nye studenter, andre runde for studenter underveis i studiet**

20. januar 2020 13. august 2020 11. januar 2021

**Egne frister for undervisningsopptak på praksisemner til profesjonsstudiet i psykologi

Programstudenter, undervisningsopptak til øvrige masterprogram

Dato Vår 2020 Dato Høst 2020

Dato Vår 2021

Start i foregående semester for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

3. desember 2019 3. juni 2020 1. desember 2020

Frist i foregående semester for søknad om undervisningsopptak - første runde

Fastsettes av det enkelte fakultet

Fastsettes av det enkelte fakultet

Fastsettes av det enkelte fakultet

       

Programstudenter, alle fakulteter

Dato Vår 2020 Dato Høst 2020

Dato Vår 2021

Frist for registrering/undervisningsmelding/eksamensmelding

1. februar 2020 1. september 2020 1. februar 2021

Frist for betaling av semesteravgift, SAIH-tierne og kopiavgift

1. februar 2020 1. september 2020 1. februar 2021

Frist for søknad om tilrettelagt eksamen

1. februar 2020 1. september 2020 1. februar 2021

Frist for søknad om deltidsopplegg ved MN (gjelder bare visse studier)

31. desember 2019 30. juni 2020 31. desember 2020

Frist for søknad om deltidsopplegg ved øvrige fakulteter enn ovenfor (gjelder bare visse studier)

1. februar 2020 1. september 2020 1. februar 2021

Frist for søknad om utsatt studiestart, medisin-, odontologi-, tannpleie- og ernæringsstudiet

Innen svarfrist for studieplasstilbud

Innen svarfrist for studieplasstilbud

Innen svarfrist for studieplasstilbud

Frist for søknad om utsatt studiestart, øvrige studier enn ovenfor med start bare i høstsemesteret

Ikke aktuelt 1. september 2020 Ikke aktuelt

Frist for søknad om utsatt studiestart, øvrige studier enn ovenfor med start to ganger pr år

1. februar 2020 1. september 2020 1. februar 2021

Frist for søknad om planlagt permisjon for medisin-, odontologi-, tannpleie-, ernærings- og profesjonsstudiet i psykologi 1.-6. semester

1. november 2019 1. mai 2020 1. november 2020
Frist for søknad om planlagt permisjon for profesjonsstudiet i psykologi 7.-12. semester [?] 15. mars 2020 15. september 2020

Frist for søknad om planlagt permisjon, studier ved MN

31. desember 2019 30. juni 2020 31. desember 2020

Frist for søknad om planlagt permisjon, øvrige studier enn ovenfor

1. februar 2020 1. september 2020 1. februar 2021
       

Enkeltemnestudenter

Dato Vår 2020 Dato Høst 2020

Dato Vår 2021

Frist for søknad om å være enkeltemnestudent

15. desember 2019 3. august 2020 15. desember 2020

Start for søknad om undervisningsopptak, HF, SV, TF, UV, JF, MF

10. januar 2020 18. august 2020 8. januar 2021

Start for søknad om undervisningsopptak, MN

14. januar 2020 18. august 2020 12. januar 2021

Frist for registrering/undervisningsmelding/eksamensmelding

1. februar 2020 1. september 2020 1. februar 2021

Frist for søknad om tilrettelagt eksamen

1. februar 2020 1. september 2020 1. februar 2021

Frist for betaling av semesteravgift og SAIH-tierne

1. februar 2020 1. september 2020 1. februar 2021
       

Privatister

Dato Vår 2020 Dato Høst 2020

Dato Vår 2021

Frist for søknad om å være privatist

15. desember 2019 3. august 2020 15. desember 2020

Frist for søknad/melding til privatisteksamen

1. februar 2020 1. september 2020 1. februar 2021

Frist for søknad om tilrettelagt eksamen

1. februar 2020 1. september 2020 1. februar 2021

Frist for betaling av semesteravgift og SAIH-tierne

1. februar 2020 1. september 2020 1. februar 2021

Frist for betaling av eksamensgebyr

15. mars 2020 15. oktober 2020 15. mars 2021

Frist for søknad om refusjon av privatistgebyr

31. august 2020 31. januar 2021 31. august 2021

 

Publisert 8. des. 2008 12:57 - Sist endret 8. juni 2020 12:14