Nærmere regler om datoer og frister

Fastsatt med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo som, med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (UH-loven av 1. april 2005), fastsatt av universitetsstyret 20. desember 2005 med senere endringer. Nærmere regler om datoer og frister fastsettes av universitetsdirektøren og ble sist oppdatert ved vedtak 16. mars 2018.

 

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Dato Vår 2019

Startdato for semesteret

2. januar 2018*

13. august 2018*

2. januar 2019*

Sluttdato for semesteret

15. juni 2018*

21. desember 2018*

14. juni 2019*

Eksamen Examen philosophicum - selvstudiumvarianten

8. mai 2018

4. desember 2018

7. mai 2019

Eksamen Examen philosophicum - seminarvarianten

Fastsettes av IFIKK

Fastsettes av IFIKK

Fastsettes av IFIKK

* Medisin, odontologi, tannpleie, ernæring, farmasi og profesjonsstudiet i psykologi har en annen deling mellom høst- og vårsemesteret.

       

Programstudenter, undervisningsopptak til bachelorprogram og årsenheter ved HF, SV, TF, UV, JF, MF og profesjonsstudiet på TF

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Dato Vår 2019

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

1. desember 2017

1. juni 2018

4. desember 2018

Frist for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - første runde

8. desember 2017

7. juni 2018

11. desember 2018

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - andre runde

2. januar 2018

13. juni 2018

2. januar 2019

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter som får opptak til studieprogram 2018/2019 (nye studenter)

Ikke aktuelt

13. august 2018

Ikke aktuelt

Frist for søknad om undervisningsopptak - første runde for nye studenter, andre runde for studenter underveis i studiet

Ikke aktuelt

16. august 2018

Ikke aktuelt

       

Programstudenter, undervisningsopptak til bachelorprogram ved MN

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Dato Vår 2019

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

1. desember 2017

1. juni 2018

4. desember 2018

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter som får opptak til studieprogram 2018/2019 (nye studenter)

Ikke aktuelt

13. august 2018

Ikke aktuelt

Frist for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

11. januar 2018

16. august 2018

10. januar 2019

Frist for søknad om undervisningsopptak for nye studenter

Ikke aktuelt

16. august 2018

Ikke aktuelt

       

Programstudenter, undervisningsopptak til 5-årig master i rettsvitenskap ved JF

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Dato Vår 2019

Start for søknad om undervisningsopptak - første runde

1. desember 2017

1. juni 2018

4. desember 2018

Frist for søknad om undervisningsopptak - første runde

8. desember 2017

7. juni 2018

11. desember 2018

Start for søknad om undervisningsopptak - første runde for nye studenter, andre runde for studenter underveis i studiet

3. januar 2018

7. august 2018

3. januar 2019

Frist for søknad om undervisningsopptak - første runde for nye studenter, andre runde for studenter underveis i studiet

10. januar 2018

15. august 2018

10. januar 2019

Programstudenter, undervisningsopptak til profesjonsstudiet i psykologi Dato Vår 2018 Dato Høst 2018 Dato Vår 2019
Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet 1. desember 2017 1. juni 2018 4. desember 2018
Frist for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - første runde 8. desember 2017 7. juni 2018 11. desember 2018
Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - andre runde 2. januar 2018 13. juni 2018 2. januar 2019
Start for søknad om undervisningsopptak for studenter som får opptak til studieprogram 2018/2019 (nye studenter) 2. januar 2018 13.august 2018 2. januar 2019
Frist for søknad om undervisningsopptak - første runde for nye studenter, andre runde for studenter underveis i studiet 22. januar 2018 16. august 2018 21. januar 2019

Programstudenter, undervisningsopptak til øvrige masterprogram

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Dato Vår 2019

Start i foregående semester for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

1. desember 2017

1. juni 2018

4. desember 2018

Frist i foregående semester for søknad om undervisningsopptak - første runde

Fastsettes av det enkelte fakultet

Fastsettes av det enkelte fakultet

Fastsettes av det enkelte fakultet

       

Programstudenter, alle fakulteter

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Dato Vår 2019

Frist for registrering/undervisningsmelding/eksamensmelding

1. februar 2018

1. september 2018

1. februar 2019

Frist for betaling av semesteravgift, SAIH-tierne og kopiavgift

1. februar 2018

1. september 2018

1. februar 2019

Frist for søknad om tilrettelagt eksamen

1. februar 2018

1. september 2018

1. februar 2019

Frist for søknad om deltidsopplegg ved MN (gjelder bare visse studier)

31. desember 2017

30. juni 2018

31. desember 2018

Frist for søknad om deltidsopplegg ved øvrige fakulteter enn ovenfor (gjelder bare visse studier)

1. februar 2018

1. september 2018

1. februar 2019

Frist for søknad om utsatt studiestart, medisin-, odontologi-, tannpleie- og ernæringsstudiet

Innen svarfrist for studieplasstilbud

Innen svarfrist for studieplasstilbud

Innen svarfrist for studieplasstilbud

Frist for søknad om utsatt studiestart, øvrige studier enn ovenfor med start bare i høstsemesteret

Ikke aktuelt

1. september 2018

Ikke aktuelt

Frist for søknad om utsatt studiestart, øvrige studier enn ovenfor med start to ganger pr år

1. februar 2018

1. september 2018

1. februar 2019

Frist for søknad om planlagt permisjon for medisin-, odontologi-, tannpleie-, ernærings- og profesjonsstudiet i psykologi

1. november 2017

15. mai 2018

1. november 2018

Frist for søknad om planlagt permisjon, studier ved MN

31. desember 2017

30. juni 2018

31. desember 2018

Frist for søknad om planlagt permisjon, øvrige studier enn ovenfor

1. februar 2018

1. september 2018

1. februar 2019

       

Enkeltemnestudenter

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Dato Vår 2019

Frist for søknad om å være enkeltemnestudent på bakgrunn av realkompetanse

3. januar 2018

1. august 2018

3. januar 2019

Frist for søknad om å være enkeltemnestudent på bakgrunn av generell studiekompetanse

3. januar 2018

1. august 2018

3. januar 2019

Start for søknad om undervisningsopptak, HF, SV, TF, UV, JF, MF

12. januar 2018

21. august 2018

11. januar 2019

Start for søknad om undervisningsopptak, MN

16. januar 2018

21. august 2018

15. januar 2019

Frist for registrering/undervisningsmelding/eksamensmelding

1. februar 2018

1. september 2018

1. februar 2019

Frist for søknad om tilrettelagt eksamen

1. februar 2018

1. september 2018

1. februar 2019

Frist for betaling av semesteravgift og SAIH-tierne

1. februar 2018

1. september 2018

1. februar 2019

       

Privatister

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Dato Vår 2019

Frist for søknad om å være privatist på bakgrunn av realkompetanse

3. januar 2018

1. august 2018

3. januar 2019

Frist for søknad om å være privatist på bakgrunn av generell studiekompetanse

3. januar 2018

1. august 2018

3. januar 2019

Frist for søknad/melding til privatisteksamen

1. februar 2018

1. september 2018

1. februar 2019

Frist for søknad om tilrettelagt eksamen

1. februar 2018

1. september 2018

1. februar 2019

Frist for betaling av semesteravgift og SAIH-tierne

1. februar 2018

1. september 2018

1. februar 2019

Frist for betaling av eksamensgebyr

15. mars 2018

15. oktober 2018

15. mars 2019

Frist for søknad om refusjon av privatistgebyr

31. august 2018

31. januar 2019

31. august 2019

 

Publisert 8. des. 2008 12:57 - Sist endret 22. mars 2018 09:18