Nærmere regler om datoer og frister

Fastsatt med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo som, med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (UH-loven av 1. april 2005), fastsatt av universitetsstyret 20. desember 2005 med senere endringer. Nærmere regler om datoer og frister fastsettes av universitetsdirektøren og ble sist oppdatert ved vedtak 28. juni 2021.

De konkrete datoene og fristene for undervisningsopptaket hvert semester fra høsten 2021 beregnes av Avdeling for studieadministrasjon og er tilgjengelig på nettsiden for ansatte om Konkrete datoer og frister rundt undervisningsopptak.

Tema Høst 2021 Vår 2022 Høst 2022
Startdato for semesteret 16. august 2021 3. januar 2022* 15. august 2022
Sluttdato for semesteret 17. desember 2021 17. juni 2022 21. desember 2022
Eksamen Examen philosophicum - selvstudiumvarianten Fastsettes av HF/IFIKK Fastsettes av HF/IFIKK Fastsettes av HF/IFIKK
Eksamen Examen philosophicum - seminarvarianten Fastsettes av HF/IFIKK Fastsettes av HF/IFIKK Fastsettes av HF/IFIKK

* Medisin, odontologi, tannpleie, ernæring, farmasi og profesjonsstudiet i psykologi har en annen deling mellom høst- og vårsemesteret.

Start- og sluttdato for semesteret. Generiske og konkrete datoer f.o.m. høsten 2022

Høstsemester

 • Start mandag i uke 33, men tidligst 10. august. Hvis startdatoen faller på 9. august eller tidligere, flyttes den til påfølgende mandag.
 • Slutt 21. desember. Dersom 21. desember faller på en lørdag eller søndag, slutter høstsemesteret på fredagen før helgen. 

Vårsemester

 • Start mandag i uke 1, men tidligst 3. januar. Hvis startdatoen faller på 2. januar eller tidligere, flyttes den til påfølgende mandag.
 • Slutt fredag i uke 24.

Studieprogrammene i medisin, odontologi, tannpleie, ernæring, farmasi og profesjonsstudiet i psykologi har en annen deling mellom høst- og vårsemester.

Konkretisering

Semestrenes start- og sluttdato frem til 2031 blir som vist i tabellene under, forutsatt at ikke andre premisser blir endret.

Høst

År Start uke 33 Slutt uke 51
2022 15. august 21. desember
2023 14. august 21. desember
2024 12. august 20. desember
2025 11. august 19. desember
2026 10. august 21. desember
2027 16. august 21. desember
2028 14. august 21. desember
2029 13. august 21. desember
2030 12. august 20. desember
2031 11. august 19. desember

Vår

År Start uke 1 eller 2 Slutt uke 24
2023 9. januar 16. juni
2024 8. januar 14. juni
2025 6. januar 13. juni
2026 5. januar 12. juni
2027 4. januar 18. juni
2028 3. januar 16. juni
2029 8. januar 15. juni
2030 7. januar 14. juni
2031 6. januar 13. juni

Frister med faste datoer

Alle studenter og privatister

Vår

    Høst

Frist for registrering, undervisningsmelding og/eller eksamensmelding

1. februar

1. september

Frist for betaling av semesteravgift, SAIH-tierne og kopiavgift

1. februar

1. september

Frist for søknad om tilrettelagt eksamen

1. februar

1. september

Programstudenter, alle fakulteter

 Vår

Høst

Frist for søknad om redusert studieprogresjon ved MN

31. desember

30. juni

Frist for søknad om redusert studieprogresjon ved øvrige fakulteter enn MN

1. februar

1. september

Frist for søknad om utsatt studiestart for medisin, odontologi, tannpleie og klinisk ernæring

Innen svarfrist for studieplasstilbud

Innen svarfrist for studieplasstilbud

Frist for søknad om utsatt studiestart, øvrige studier enn ovenfor

1. februar

1. september

Frist for søknad om planlagt permisjon for medisin, odontologi, tannpleie og klinisk ernæring

1. november

1. mai

Frist for søknad om planlagt permisjon for profesjonsstudiet i psykologi 7.-12. semester

15. september

15. mars

Frist for søknad om planlagt permisjon ved MN

31. desember

30. juni

Frist for søknad om planlagt permisjon ved øvrige studier enn ovenfor

1. februar

1. september

Enkeltemnestudenter

Vår

Høst

Frist for søknad om å være enkeltemnestudent

15. desember

1. august 

Privatister

 Vår

Høst

Frist for søknad om å være privatist

15. desember

1. august

Frist for betaling av eksamensgebyr

15. mars

15. oktober

Frist for søknad om refusjon av privatistgebyr

31. august

31. januar

 

Generiske datoer og frister ved undervisningsopptak juni – august, fra 2021

Tema  Dato Gjelder
Start for å søke undervisningsopptak for programstudenter underveis i studiet. 1. juni eller påfølgende virkedag, men ikke lørdag, søndag eller mandag. Alle programstudenter
Frist for å søke undervisningsopptak for programstudenter underveis i studiet - første runde. Sju dager etter start for søknad

Alle emner på

 • bachelornivå ved HF, SV, TF, UV, JF, MF
 • profesjonsstudiet i teologi
 • rettsvitenskapsstudiet
 • profesjonsstudiet i psykologi
Start for å søke undervisningsopptak for programstudenter underveis i studiet - andre runde.
 
14 dager etter start av første runde.

Alle emner på

 • bachelornivå ved HF, SV, TF, UV, JF, MF
 • profesjonsstudiet i teologi
 • profesjonsstudiet i psykologi**

Start for å søke undervisningsopptak for studenter som får opptak til studieprogram (nye studenter)

Mandag i semesterstartsuken

Alle emner på

 • bachelornivå ved MN, HF, SV, TF, UV, JF, MF
 • profesjonsstudiet på teologi
 • profesjonsstudiet i psykologi
Start for å søke undervisningsopptak for studenter som får opptak til rettsvitenskapsstudiet (nye studenter) Første tirsdag etter 2. august Emner i rettsvitenskapsstudiet

Frist for å søke undervisningsopptak  –  gamle og nye studenter på rettsvitenskapsstudiet

Onsdag i semesterstartsuken Emner i rettsvitenskapsstudiet

Frist for å søke undervisningsopptak  – gamle og nye programstudenter

Torsdag i semesterstartsuken

Emner på

 • bachelornivå ved MN, HF, SV, TF, UV, JF, MF
 • profesjonsstudiet i teologi
 • profesjonsstudiet i psykologi**
Start for å søke undervisnings­opptak på bacheloremner på HF, SV, TF, UV, JF, MF og MN Kl. 9  på tirsdagen etter fristen for å søke plass på undervisningen for programstudenter Alle enkeltemnestudenter
Frist for å søke undervisningsopptak Fastsettes av det enkelte fakultet Øvrige masterprogram

**Egne frister for undervisningsopptak på praksisemner til profesjonsstudiet i psykologi

Generiske datoer og frister ved undervisningsopptak desember-januar, fra desember 2022

Tema

 Dato Gjelder

Start for å søke undervisningsopptak for programstudenter underveis i studiet.

1. desember eller påfølgende virkedag, men ikke lørdag, søndag eller mandag. Alle

Frist for å søke undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

Sju dager etter start for søknad, dvs. rundt 8. desember

Emner på

 • bachelornivå ved HF, SV, TF, UV, JF, MF
 • profesjonsstudiet i teologi
 • profesjonsstudiet i psykologi**

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - andre runde

Dagen etter startdatoen for semesteret.

Emner på

 • bachelornivå ved HF, SV, TF, UV, JF, MF
 • profesjonsstudiet i teologi
 • profesjonsstudiet i psykologi**

Frist for å søke undervisningsopptak for programstudenter underveis i studiet

Torsdag i uken etter startdato for semesteret, dvs. rundt 10. januar Emner på bachelornivå på MN

Start for å søke undervisningsopptak for nye programstudenter

Dagen etter startdato for semesteret

Emner i

 • rettsvitenskapsstudiet
 • profesjonsstudiet i psykologi**

Frist for å søke undervisningsopptak for nye programstudenter

Torsdag i uken etter startdato for semesteret, dvs. rundt 10. januar

Emner i

 • rettsvitenskapsstudiet
 • profesjonsstudiet i psykologi**

Start for å søke undervisnings­opptak for emner på HF, SV, TF, UV, JF og MF

Kl. 9 på fredagen i uken etter startdato for semesteret Enkeltemnestudenter

Start for å søke undervisnings­opptak for emner på MN

 

Kl. 9 på tirsdagen etter programstudentenes frist for å søke plass på undervisningen i MN-emner Enkeltemnestudenter
Frist for å søke undervisningsopptak Fastsettes av det enkelte fakultet Øvrige masterprogram

**Egne frister for undervisningsopptak på praksisemner til profesjonsstudiet i psykologi

Publisert 8. des. 2008 12:57 - Sist endret 11. okt. 2021 13:43