Nærmere regler om datoer og frister

Fastsatt med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo som, med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (UH-loven av 1. april 2005), fastsatt av universitetsstyret 20. desember 2005 med senere endringer. Nærmere regler om datoer og frister fastsettes av universitetsdirektøren og ble sist oppdatert ved vedtak 25. oktober 2019.

  Dato Vår 2019Dato Vår 2019Dato Høst 2019 Dato Vår 2020

Dato Høst 2020

Startdato for semesteret

12. august 2019* 2. januar 2020*

10. august 2020*

Sluttdato for semesteret

20. desember 2019* 12. juni 2020*

18. desember 2020*

Eksamen Examen philosophicum - selvstudiumvarianten

3. desember 2019 5. mai 2020

1. desember 2020

Eksamen Examen philosophicum - seminarvarianten

Fastsettes av IFIKK

Fastsettes av IFIKK

Fastsettes av IFIKK

* Medisin, odontologi, tannpleie, ernæring, farmasi og profesjonsstudiet i psykologi har en annen deling mellom høst- og vårsemesteret.

       

Programstudenter, undervisningsopptak til bachelorprogram og årsenheter ved HF, SV, TF, UV, JF, MF og profesjonsstudiet på TF

Dato Høst 2019 Dato Vår 2020

Dato Høst 2020

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

4. juni 2019 3. desember 2019 3. juni 2020

Frist for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - første runde

11. juni 2019 10. desember 2019 10. juni 2020

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - andre runde

17. juni 2019 2. januar 2020 15. juni 2020

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter som får opptak til studieprogram 2020/2021 (nye studenter)

12. august 2019 Ikke aktuelt 10. august 2020

Frist for søknad om undervisningsopptak

15. august 2019 Ikke aktuelt 13. august 2020
       

Programstudenter, undervisningsopptak til bachelorprogram ved MN

Dato Høst 2019 Dato Vår 2020

Dato Høst 2020

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

4. juni 2019 3. desember 2019 3. juni 2020

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter som får opptak til studieprogram 2019/2020 (nye studenter)

12. august 2019 Ikke aktuelt 10. august 2020

Frist for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

15. august 2019 9. januar 2020 13. august 2020

Frist for søknad om undervisningsopptak for nye studenter

15. august 2019 Ikke aktuelt 13. august 2020
       

Programstudenter, undervisningsopptak til 5-årig master i rettsvitenskap ved JF

Dato Vår 2019

Dato Høst 2019

Dato år 2020

Start for søknad om undervisningsopptak - første runde

4. juni 2019 3. desember 2019 3. juni 2020

Frist for søknad om undervisningsopptak - første runde

11. juni 2019 10. desember 2019 10. juni 2020

Start for søknad om undervisningsopptak - første runde for nye studenter, andre runde for studenter underveis i studiet

6. august 2019 3. januar 2020 4. august 2020

Frist for søknad om undervisningsopptak - første runde for nye studenter, andre runde for studenter underveis i studiet

14. august 2019 9. januar 2020 12. august 2020
 
Programstudenter, undervisningsopptak til profesjonsstudiet i psykologi ** Dato Vår 2019 Dato Høst 2019 Dato Vår 2020
Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet 4. juni 2019 3. desember 2019 3. juni 2020
Frist for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - første runde** 11. juni 2019 10. desember 2019 10. juni 2020
Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - andre runde 17. juni 2019 2. januar 2020 15. juni 2020
Start for søknad om undervisningsopptak for studenter som får opptak til studieprogram 2019/2020 (nye studenter) 12. august 2019 2. januar 2020 10. august 2020

Frist for søknad om undervisningsopptak - første runde for nye studenter, andre runde for studenter underveis i studiet**

15. august 2019 9. januar 2020 13. august 2020

**Egne frister for undervisningsopptak på praksisemner til profesjonsstudiet i psykologi

Programstudenter, undervisningsopptak til øvrige masterprogram

Dato Høst 2019 Dato Vår 2020

Dato Høst 2020

Start i foregående semester for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

4. juni 2019 3. desember 2019 3. juni 2020

Frist i foregående semester for søknad om undervisningsopptak - første runde

Fastsettes av det enkelte fakultet

Fastsettes av det enkelte fakultet

Fastsettes av det enkelte fakultet

       

Programstudenter, alle fakulteter

Dato Høst 2019 Dato Vår 2020

Dato Høst 2020

Frist for registrering/undervisningsmelding/eksamensmelding

1. september 2019 1. februar 2020 1. september 2020

Frist for betaling av semesteravgift, SAIH-tierne og kopiavgift

1. september 2019 1. februar 2020 1. september 2020

Frist for søknad om tilrettelagt eksamen

1. september 2019 1. februar 2020 1. september 2020

Frist for søknad om deltidsopplegg ved MN (gjelder bare visse studier)

30. juni 2019 31. desember 2019 30. juni 2020

Frist for søknad om deltidsopplegg ved øvrige fakulteter enn ovenfor (gjelder bare visse studier)

1. september 2019 1. februar 2020 1. september 2020

Frist for søknad om utsatt studiestart, medisin-, odontologi-, tannpleie- og ernæringsstudiet

Innen svarfrist for studieplasstilbud

Innen svarfrist for studieplasstilbud

Innen svarfrist for studieplasstilbud

Frist for søknad om utsatt studiestart, øvrige studier enn ovenfor med start bare i høstsemesteret

1. september 2019 Ikke aktuelt 1. september 2020

Frist for søknad om utsatt studiestart, øvrige studier enn ovenfor med start to ganger pr år

1. september 2019 1. februar 2020 1. september 2020

Frist for søknad om planlagt permisjon for medisin-, odontologi-, tannpleie-, ernærings- og profesjonsstudiet i psykologi 1.-6. semester

1. mai 2019 1. november 2019 1. mai 2020
Frist for søknad om planlagt permisjon for profesjonsstudiet i psykologi 7.-12. semester 15. mars 2019 [?] 15. mars 2020

Frist for søknad om planlagt permisjon, studier ved MN

30. juni 2019 31. desember 2019 30. juni 2020

Frist for søknad om planlagt permisjon, øvrige studier enn ovenfor

1. september 2019 1. februar 2020 1. september 2020
       

Enkeltemnestudenter

Dato Høst 2019 Dato Vår 2020

Dato Høst 2020

Frist for søknad om å være enkeltemnestudent

1. august 2019 15. desember 2019 3. august 2020

Start for søknad om undervisningsopptak, HF, SV, TF, UV, JF, MF

20. august 2019 10. januar 2020 18. august 2020

Start for søknad om undervisningsopptak, MN

20. august 2019 14. januar 2020 18. august 2020

Frist for registrering/undervisningsmelding/eksamensmelding

1. september 2019 1. februar 2020 1. september 2020

Frist for søknad om tilrettelagt eksamen

1. september 2019 1. februar 2020 1. september 2020

Frist for betaling av semesteravgift og SAIH-tierne

1. september 2019 1. februar 2020 1. september 2020
       

Privatister

Dato Høst 2019 Dato Vår 2020

Dato Høst 2020

Frist for søknad om å være privatist

1. august 2019 15. desember 2019 3. august 2020

Frist for søknad/melding til privatisteksamen

1. september 2019 1. februar 2020 1. september 2020

Frist for søknad om tilrettelagt eksamen

1. september 2019 1. februar 2020 1. september 2020

Frist for betaling av semesteravgift og SAIH-tierne

1. september 2019 1. februar 2020 1. september 2020

Frist for betaling av eksamensgebyr

15. oktober 2019 15. mars 2020 15. oktober 2020

Frist for søknad om refusjon av privatistgebyr

31. januar 2020 31. august 2020 31. januar 2021

 

Publisert 8. des. 2008 12:57 - Sist endret 28. okt. 2019 15:04