English version of this page

Regelverk for studier

Oversikt over regelverk for søkere og studenter

Her finner du en liste over de mest sentrale forskriftene og retningslinjene for opptak, studier, eksamener og grader. 

Forskrift om studier og eksamener ved UiO

Forskriften ble fastsatt av universitetsstyret 20. desember 2005 og gjelder for studier, eksamener og grader ved UiO. På grunn av koronasituasjonen er det også vedtatt en midlertidig forskrift. 

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten

Kvalitetssystemet skal bidra til at målene for utdannings­virksomheten og læringsmiljøet realiseres. Det omfatter all utdanning som tilbys ved universitetet.

Saksbehandling og klage

Saksbehandlinga ved UiO er regulert av forvaltningslova. Her finn du reglar om saksførebuing, om enkeltvedtak og om klage på enkeltvedtak.

Forsikring for studenter

UiO søker først og fremst å forebygge skader. Skulle ulykken likevel være ute, gir vi her en oversikt over hvordan du er forsikret som student på UiO dersom du blir skadet i studietiden.

Falske dokument

Ved søknad om opptak eller godkjenning kan brot på reglane om levering av dokument føre til mistanke om bruk av falske dokument.

Serviceerklæringa

Serviceerklæringa viser deg som student kva UiO forpliktar å gjere for å tilby ein god studiekvardag, og kva UiO forventar frå deg som student.

Taushetsplikt for studenter

På studieprogram med praksis har du taushetsplikt om opplysninger du kan få om for eksempel pasienter eller elever i praksisperiodene.

Personvernerklæring

Informasjon om korleis Universitetet i Oslo handterer personopplysningane dine medan du er student hjå oss.

Rettigheter og ansvar i HMS-arbeidet

Studentene har selv både rettigheter og ansvar i gjennomføringen av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak.