Tidligere prisvinnere: Kunnskap Oslos priser for beste forskningsarbeid om Oslo-tematikk

Kunnskap Oslos forskningspriser har vært delt ut siden 2009. Her er oversikten over alle prisvinnerne ved Universitetet i Oslo.

2017

Beste forskningsarbeid

Bente Ailin Svendsen (2017) The dynamics of citizen sociolinguistics og utstillingen Oslo sier. Språk i byen.

Beste masteroppgaver

Hannah Eline Ander (2017) Et ubehagelig mangfold. En studie av mangfold og inkludering som mål for Olafiagangen som offentlig rom på Grønland

Cyriac George (2017) User Adoption of Innovations in a Sustainability Transitions Context: A Practice Theory Analysis of Car Sharing and Urban Mobility Behavior in Oslo.

2016

Beste forskningsarbeid

 Are Skeie Hermansen (2016). Moving Up or falling behind? Intergenerational socioeconomic transmission among children of immigrants in Norway. 

Beste masteroppgaver

Pål Oskar Hundebo (2016). Towards Spatial Assimilation?” Neighbourhood Attainment among non-Western Immigrant Descendants in the Oslo Region

Brage Hammeren Pedersen (2016). Bare på besøk? Rom (sigøynere) i det norske fellesskapet 

2015

Beste forskningsarbeid

Jørn Ljunggren og Maren Toft (2015). «Geographies of class advantage: The influence of adolescent neighbourhoods in Oslo». Artikkel i Urban Studies november 2016 vol. 53. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Beste masteroppgaver

Mari Andrine Hjorteset (2015) Kampen om gata – En analyse av trafikantgruppers mikrosamspill i Oslo. Masteroppgave ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Nils Magne Killingberg (2015). Developing the resource base of academic spin-offs: The role of technology transfer officesMasteroppgave ved Senter for entreprenørskap, Universitetet i Oslo

Edvard Nergård Larsen (2015). The Microfoundations of School Segregation. An Agent-based Computational Approach. Masteroppgave ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

2014

Beste forskningsarbeid

Espen Ytreberg (2014), En forsvunnet byForlaget PRESS, Oslo. Ytreberg er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Beste masteroppgave

Ilham Skah (2014), Muslim Women at UiO. A Debate between the Personal, the Feminist and the PoliticalMasteroppgave ved Senter for tverrfaglig kjønsforskning, Universitetet i Oslo

Maria Tårland (2014), Tigging i OsloMasteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2013

Beste forskningsarbeid 

Karine Stjernholm (2013), Stedet velger ikke lenger deg, du velger et sted. Tre artikler om språk i Oslo. Avhandling for graden ph.d. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Beste masteroppgave

Rune Carlsen (2013), Årvollskogen: En livsstilsenklave i Oslos skogkantMasteroppgave i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Jayson Olav Jore Swanson (2013), Bed Blocking and the CityMasteroppgave ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

2012

Beste forskningsarbeid

Victoria Telle Hjellset (2012), "The InnvaDiab-DE-PLAN study: a randomised controlled trial with a culturally adapted education programme improved the risk profile for type 2 diabetes in Pakistani immigrant women”. Artikkel i British Journal of Nutrition (2013). Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Beste masteroppgave

Aleksander Bern (2012), Drabantbyen i Norsk FilmMasteroppgave i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

2011

Beste forskniingsarbeid

Linn Gjersing, Stian Biong, Edle Ravndal, Helge Waal, Jørgen Bramness og Thomas Clausen (2011) Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008. En helhetlig gjennomgang. Rapport fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Beste masteroppgave

Olav Elgvin (2011), Secularists, Democratic Islamists and Utopian Dreamers. How Muslim Religious Leaders in Norway fit Islam into the Norwegian Political System. Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2010

Beste masteroppgave

Lene Bore (2010), Ulik bakgrunn. Like muligheter? Skoleprestasjoner blant norske og pakistanske og vietnamesiske innvandrere og etterkommere i grunnskolen og i den videregående skole. Masteroppgave ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Trond Gjellum (2010), «Skulle bare skremme' n!» Etniske minoritetsungdommers bruk av den etniske majoritetens stereotypier i strategier for sosial identifikasjon. Masteroppgave ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

2009

Beste forskningsarbeid

Toril Opsahl (2009), ”Egentlig alle kan bidra!” – en samling sosiolingvistiske studier av strukturelle trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljøer i Oslo”. Avhandling for graden ph.d. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Beste masteroppgave

Are Skeie Hermansen (2009), Unmaking the Vertical Mosaic? Occupational Class Attainment among Second-Generation Immigrants in NorwayMasteroppgave i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Publisert 25. nov. 2014 15:12 - Sist endret 11. okt. 2018 14:28