English version of this page

Samarbeid med UiO

Samarbeid om forskning

UiO vil gjerne samarbeide med næringsliv og andre virksomheter.

Finn en forsker

Søk etter en forsker eller fagområdet du er interessert i.

Innovasjon ved UiO

Sterke innovasjonsmiljøer, forskning, relevante studier, UiOs innovasjonspris.

Internasjonalt samarbeid

UiO deltar i internasjonalt forskningssamarbeid både gjennom bilaterale avtaler, gjennom EU, og gjennom egne samarbeidsavtaler.

Rekruttere fra UiO

  Kan en student gjøre din utredning eller analyse?

  • Vitenskapsbutikken - formidler prosjekter mellom næringslivet og masterstudenter i samfunns-, utdannings- og humanvitenskapene
  • Prosjektforum - studenter utreder og analyserer virksomhetens organisering og ledelse

  For skolene

  Skolebesøk, etter- og videreutdanningstilbud, faglig-pedagogisk dag, skoletilbud ved museer og sentre.

  Kurs for skoleelever

  Elever i videregående skole med behov for mer krevende faglige utfordringer, kan ta enkeltemner på universitetet.

  Etter- og videreutdanning

  Lette du egentlig etter videreutdanning eller UiO alumnus?

  Akademisk dugnad for flyktninger

  UiO har tatt initiativ til en akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere.

  Partnerforum

  Partnerforum lager faglige møteplasser om velferdsstatens utfordringer.

  Faktura til UiO

  UiO mottar og behandler fakturaer elektronisk.

  Samarbeidsorganet

  Samarbeidsorganet tildeler det øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet.

  Gi en gave

  Du kan støtte enkeltprosjekter, fagmiljøer eller UiO generelt.