Vitenskapsbutikken

Vitenskapsbutikken formidler masteroppgaveprosjekter mellom virksomheter i arbeidslivet og studenter ved UiO

Nyeste prosjekter

  • ralingen Implementering av folkehelsetiltak i barnehage

    Bærum og Rælingen kommune har fått midler gjennom program for folkehelse for å prøve ut tiltak i barnehage og skole. Hver kommune har sine egne innfallsvinkler.

  • forskningsradet-prosjekt1 Hva hindrer og driver digitaliseringsarbeidet i Forskningsrådet?

    Forskningsrådet er en kunnskapsorganisasjon som ønsker å skape en mest mulig effektiv, kunde- og brukerorientert og samordnet forvaltning ved å utnytte de muligheter som finnes i teknologi og data. Vi ønsker å tenke nytt rundt hvem vi kan samhandle med (“økosystemet”) og ha en proaktiv tilnærming til myndighetskrav og -føringer.

  • forskningsradet-prosjekt2-660pxl I hvilken grad har FNs bærekraftsmål ført til påviselige endringer i Forskningsrådets virksomhet?

    FNs bærekraftsmål (heretter FN-målene) er verdens felles arbeidsplan for bærekraftig utvikling; for å utrydde fattigdom og sult, skape bedre helse og bedre utdanning for alle, bekjempe ulikhet og stoppe miljø- og klimaendringene innen 2030. Norge har gode forutsetninger for å bidra aktivt i den internasjonale dugnaden for å nå målene.

Er du student?

Det er enkelt å bruke Vitenskapsbutikken!

Er du oppdragsgiver?

Et samarbeid med oss kan gjøre din organisasjon bedre!

Sjekk også ut relevante prosjekter på engelsk: