Studentsamarbeid

Gjennom ulike former for studentsamarbeid kan du bringe akademisk kompetanse til din virksomhet, og samtidig bidra til våre studenters læring. Ved Universitetet i Oslo finnes det flere ulike former for studentsamarbeid.

La en masterstudent gjøre utredningen for deg

Ønsker du en masterstudent med akademisk kompetanse til å utrede en problemstilling for deg? Vi formidler masteroppgaveprosjekter mellom arbeidslivet og studenter.

Vitenskapsbutikken - formidling av masteroppgaveprosjekter mellom arbeidsliv og studenter

Prosjekter om organisasjon og ledelse

Har din virksomhet behov for å utrede spørsmål om organisasjon og ledelse? Vi tilbyr prosjekter hvor masterstudenter med fagkompetanse på feltet samarbeider om å løse oppgaven.

Prosjektforum - studentgrupper utfører prosjekter for oppdragsgivere.

Prøv en student i praksis

Ved å ta inn en student i praksis, får du verdifull arbeidskraft og kompetanse. Flere av fakultetene tilbyr praksisordninger. Ta kontakt med fakultetene for å få vite mer:

Publisert 22. nov. 2012 09:06 - Sist endret 1. jan. 2019 12:51