Aktivering for å sende fakturaer og kreditnotaer i formatet EHF

UiO er en statlig virksomhet, som er omfattet av kravene i digitaliseringsrundskrivet. 

Alle UiO sine norske leverandører må sende fakturaer og kreditnotaer i elektronisk handelsformat (EHF).

Digitaliseringsrundskrivet (regjeringen.no), krav om elektronisk faktura, se 1.10 Ta i bruk elektronisk faktura.

Universitetet i Oslo er registrert i ELMA  – Elektronisk mottakeradresseregister for fakturaer i format EHF.

UiO sitt organisasjonsnummer i ELMA er 971035854.

 

VIKTIG :

Før nettskjema sendes inn, sjekk med brukerstøtte for eget fakturaprogram eller på lenke under, har fakturaprogrammet som brukes oppsett/funksjonalitet for å sende i format EHF?

Hvis eget fakturaprogram har oppsett/funksjonalitet for å sende i format EHF, kontaktes brukerstøtte for eget fakturaprogram for å komme i gang med å sende i format EHF. Nettskjema er da ikke nødvendig å sende inn til UiO.

Oversikt over komplette fakturasystemer og enkle fakturaportaler som kan levere Elektronisk handelsformat -EHF (anskaffelser.no)

 

Norske leverandører som ikke har fakturaprogram med oppsett/funksjonalitet for å sende fakturaer og kreditnotaer i format EHF, må sende inn nettskjema med leverandøropplysninger.

  • Foretaksnavn
  • Organisasjonsnummer
  • Fakturaprogram som benyttes (fakturaprogram må tildele fakturanummer automatisk)
  • Kontaktadresse.

Når nettskjema er levert tar vi kontakt for å starte dialog og aktivering for å komme i gang med å sende fakturaer og kreditnotaer i format EHF.

Send inn leverandøropplysninger

Fakturaer som feiler ved utsendelse i format EHF

  • Registrer kreditnota på faktura som feilet, skal ikke sendes UiO, kun til intern avregning.
  • Registrer ny faktura, sendes som EHF.
Av SR/GIFA
Publisert 14. aug. 2018 11:56 - Sist endret 17. juli 2019 11:14