Faglig-pedagogisk dag 4. november 2021

Faglig-pedagogisk dag 2021 byr på spennende webinarer i ulike fagløp.

Kontaktperson

  • Bjørg Larsen
  • E-post: bjorg.larsen@admin.uio.no
  • Telefon: 95883450