Faglig-pedagogisk dag 31. oktober 2019

Årets store etterutdanningsdag for lærere og skoleledere. På Faglig-pedagogisk dag møtes kolleger for faglig påfyll og inspirasjon. Dagen er gratis og åpen for alle som jobber i skolen.

I 2018 var det over hundre forelesninger fordelt på 29 fagløp.
Programmet publiseres i august 2019 når påmeldingen åpner.

Kontakt

Bjørg Larsen
bjorg.larsen@admin.uio.no
95883459