Rapporter om likestillingsarbeidet

Det utarbeides årlig rapporter om likestillings- og mangfoldsarbeidet ved UiO. Som offentlig virksomhet og arbeidsgiver rapporterer UiO i henhold til aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Publisert 11. des. 2015 15:56 - Sist endret 12. apr. 2022 11:26