English version of this page

Strategi og planer

Gjennom kunnskap, evne og engasjement skal vi bidra til en bærekraftig framtid. Vi har formet samfunnet i over 200 år og er et ledende europeisk universitet. Frem mot 2030 skal universitetet fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning og tilby fremragende utdanning. Vi skal styrke dialogen med omverdenen og bidra til at kunnskap tas i bruk.

bilder av studenter på universitetsplassen under velkomstseremoni
Velkomstseremoni for nye studenter på Universitetsplassen i sentrum. Foto: UiO/Jarli&Jordan

Strategi 2030

UiOs overordnede strategi fram mot 2030 ble vedtatt av Universitetsstyret 14.02.2020.

Presentasjon av UiO