English version of this page

Strategi 2030

Hvilken rolle skal Universitetet i Oslo ta i årene som kommer? Hvordan skal forskning og utdanning innrettes for å møte utfordringene i Norge og verden? Må universitetet jobbe på nye måter? 

Bildet kan inneholde: Publikum, Mennesker, Offentlig område, Begivenhet, Torget.

Velkomstseremoni for nye studenter 2018. Foto: UiO/Jarli&Jordan

Strategisk plan for UiO for perioden 2020-2030 er under utarbeidelse. Arbeidet ledes av prorektor Gro Bjørnerud Mo. For å lese mer om bakgrunn og prosess, se UiOs nettsider for ansatte

Bærekraftsmålene

Les om hvordan UiO jobber for å bidra til bærekraftsmålene

 

Strategi 2020

Vår gjeldende strategi er Strategi2020. Les mer om Strategi2020 og fakultetenes strategier.

Årsplan

Årsplan 2020-2021 (pdf)

Årsrapport

Høydepunkter fra årsrapporten 2018 (in English, pdf)

Kommunikasjonsstrategi

Se UiOs kommunikasjonsstrategi

Likestilling

Se UiOs likestillingspolitikk

HR-strategi for forskere

Se HR strategy for researchers (engelsk)

Publisert 21. mars 2019 13:33 - Sist endret 24. juni 2019 13:18