English version of this page

Strategi2020 – UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet

Strategisk plan for UiO for perioden 2010-2020 inneholder retning og ambisjonsnivå for alle UiOs aktiviteter.

Strategi2020

Tiårsperspektivet er valgt fordi forventninger til universitetene vil øke fram til 2020. UiO ønsker å være i forkant og møte denne utviklingen med høye ambisjoner.

Hovedambisjon

Strategiens hovedambisjon er "å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste."

De "fem universitetene"

Strategien er inndelt i fem hovedkapitler med 28 delstrategier hvor universitetets klassiske kjerneoppgaver behandles integrert og ikke hver for seg:

 1. Et grensesprengende universitet
 2. Læringsuniversitetet
 3. Et samfunnsengasjert universitet
 4. Et handlekraftig universitet
 5. Det gode universitet

 

Noen viktige grep

Målet er at UiO skal bidra sterkere i den internasjonale fagutviklingen og til å løse samfunnets utfordringer. Blant de viktigste grepene i Strategi2020 er:

 • økt internasjonalisering
 • mer tverrfaglighet
 • økt vekt på forsknings- og utdanningskvalitet
 • bedre oppfølging av studenter og ansatte
 • bedre ledelse
 • bedre samspill mellom ekstern og egenfinansiert forskning.

2015: Tverrfaglighet

UiO har planlagt en rekke "år" i forbindelse med Strategi2020:

Årsrapport

Årsplan

Kommunikasjonsstrategi

Se UiOs kommunikasjonsstrategi.

Likestilling

Se UiOs likestillingspolitikk.

Masterplan for UiOs eiendommer

Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo (juni, 2015) (pdf)

Innovasjon

Handlingsplan for innovasjon 2013-2015 (pdf)

Publisert 7. mai 2010 12:51 - Sist endret 23. okt. 2018 09:13