English version of this page

Strategi 2030

Hvilken rolle skal Universitetet i Oslo ta i årene som kommer? Hvordan skal forskning og utdanning innrettes for å møte utfordringene i Norge og verden? Må universitetet jobbe på nye måter? 

Velkomstseremoni for nye studenter 2018. Foto: UiO/Jarli&Jordan

Strategisk plan for UiO for perioden 2020-2030 er under utarbeidelse. Arbeidet ledes av prorektor Gro Bjørnerud Mo. For å lese mer om bakgrunn og prosess, se UiOs nettsider for ansatte

 

Strategi 2020

Vår gjeldende strategi er Strategi2020. Les mer om Strategi2020 og fakultetenes strategier.

Årsplan

UiOs årsplan 2019-2021 (pdf)

Årsrapport

Høydepunkter fra årsrapporten 2018 (in English, pdf)

Kommunikasjonsstrategi

Se UiOs kommunikasjonsstrategi

Likestilling

Se UiOs likestillingspolitikk

HR-strategi for forskere

Se HR strategy for researchers (engelsk)

Publisert 21. mars 2019 13:33 - Sist endret 7. apr. 2019 19:49