Miljøarbeidet ved UiO

Universitetet skal møte de globale miljø- og klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger med miljørelevans og ved bærekraftig drift. Gjennom økt og samlet innsats på miljøområdet skal UiO etablere seg som et grønt universitet, ifølge universitetets strategiske plan for perioden 2020-2030.

UiOs klimaregnskap

Kakediagram Klimaregnskapet ble lansert den 21. mai 2019. Dette var starten på en kvantitativ og helhetlig analyse av UiOs klimafotavtrykk. Arbeidet med å redusere klimafotavtrykket til UiO krever innsats fra alle ansatte og studenter.

Kildesortering

Om kildesortering ved UiO.

Grønn eiendom

Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomvirksomhet ble lansert i september 2017. Visjon: UiOs eiendomsvirksomhet: Fremragende grønn.

Grønne møter

UiO:Energi

UiO:Energi er UiOs tverrfakultære satsing på bærekraftig energi.

Studier

Søk etter emner som inneholder: