Miljøarbeidet ved UiO

Universitetet skal møte de globale miljø- og klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger med miljørelevans og ved bærekraftig drift. Gjennom økt og samlet innsats på miljøområdet skal UiO etablere seg som et grønt universitet, ifølge universitetets strategiske plan for perioden 2010-2020.

Klimagassregnskapet 2018

KakediagramHvordan påvirker 28.000 studenter og 6000 ansatte klimaet? Klimaregnskapet (pdf) ble lansert frokostmøte 21. mai 2019. Dette er starten på en kvantitativ og helhetlig analyse av UiOs klimafotavtrykk. Arbeidet med å redusere klimafotavtrykket til UiO krever et bidrag fra alle ansatte og studenter. Gi dine konkrete innspill til hva du mener UiO bør fokusere på. Innspillene skal samles i en analyse som blir et viktig grunnlag til Universitetsstyrets behandling av strategien i høst.

Kildesortering

Om kildesortering ved UiO.

Grønn eiendom

Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomvirksomhet ble lansert i september 2017. Visjon: UiOs eiendomsvirksomhet: Fremragende grønn.

Grønne møter

UiO:Energi

UiO:Energi er UiOs tverrfakultære satsing på bærekraftig energi.

Studier

Søk etter emner som inneholder: