Sandra Solli

Bilde av Sandra Solli
English version of this page
Mobiltelefon 452 55 323
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjeldrups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1133 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

  • Kognitiv nevrovitenskap
  • Musikkognisjon
  • Psykoakustikk

Pågående prosjekt

Mitt pågående PhD-prosjekt er en del av prosjektet Det nevrale grunnlaget for å forutse hendelser i nær tid. Jeg er interessert i å forstå det nevrale grunnlaget for temporal prediksjon og persepsjon av rytme, og benytter adferdseksperimenter og elektroencefalografi (EEG) for å studere dette.

Vår evne til å forutse når noe kommer til å skje (temporal prediksjon) hjelper oss til å handle og tolke omgivelsene våre mer effektivt. Ofte bruker vi rytmer og regulariteter i omgivelsene våre til å skape en forventning om når noe kommer til å skje. Når vi er på dansegulvet er det forventningen om når det neste taktslaget i musikken kommer som gjør oss i stand til å danse i takt med musikken. Dersom vi hadde ventet til vi hørte taktslaget med å gjøre en bevegelse, ville det blitt for sent.

Når vi studerer hjernen ser vi at også de nevrale oscillasjonene (hjernebølgene) kan synkronisere med rytmer i omgivelsene våre. Det er særlig denne mekanismen jeg er interessert i å forstå bedre, og hvilken rolle nevral entrainment har for hvordan vi skaper forventninger i tid og forstår rytme. Flere studier har vist at atferd i flere situasjoner er knyttet til fasen til nevrale oscillasjoner, men betydningen av dette er fortsatt ikke helt forstått. For å forstå dette bedre ønsker jeg å undersøke om dette kan styres kognitivt og under hvilke omstendigheter dette gjelder.

I mitt pågående prosjekt ser jeg på betydningen av regularitet, og hvor vidt det er de samme eller ulike nevrale mekanismer som forklarer hvordan regulære og irregulære rytmer støtter prediksjon. 

Bakgrunn

  • Rådgiver innen akustikk, Brekke & Strand Akustikk AS
  • Master i lyd og akustisk teknologi, Danmarks Tekniske Universitet
    Masteroppgave: Auditory frequency tagging for attention controlled brain-computer interface
  • Bachelor i kognitiv psykologi, Universitetet i Oslo
  • Bachelor i musikkvitenskap og musikkteknologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 

Emneord: Musikkognisjon, Kognitiv psykologi, nevrovitenskap, Akustikk, Psykoakustikk, Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Musikkpsykologi

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 12. sep. 2019 14:24 - Sist endret 30. mars 2021 15:10