English version of this page

Ph.d.-stipendiater

Personer 1 - 20 av 20
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Merve Akca Akca, Merve Stipendiat +4792272752 merve.akca@imv.uio.no Music Cognition, Music Psychology, Musical Memory, Multimodality
Bilde av Olgerta Asko Asko, Olgerta Stipendiat olgerta.asko@psykologi.uio.no
Bilde av Guilherme Schmidt Câmara Câmara, Guilherme Schmidt Stipendiat +47 93 26 92 71 g.s.camara@imv.uio.no Microtiming, Empirical Musicology, Groove, Rhythm Analysis, Music Cognition, Audio Perception, P-Center Studies
Bilde av Cagri Erdem Erdem, Cagri Stipendiat +47-41320109 cagri.erdem@imv.uio.no Music Technology, Sound Synthesis, Psychoacoustics, Improvisation, Music and Movement
Bilde av Julian Fuhrer Fuhrer, Julian Stipendiat julianpf@ifi.uio.no Synthesis
Bilde av Heidi Marie Umbach Hansen Hansen, Heidi Marie Umbach Stipendiat 92819779 h.m.u.hansen@psykologi.uio.no Music psychology, Musical abilities, Cognitive psychology
Bilde av Henrik Herrebrøden Herrebrøden, Henrik Stipendiat +47 99332421 +4799332421 henrik.herrebroden@imv.uio.no Kognitiv psykologi, Mental innsats, Oppmerksomhet
Bilde av Ulf A. S. Holbrook Holbrook, Ulf A. S. Stipendiat +47 99569230 u.a.s.holbrook@imv.uio.no Komposisjon, 3D lyd, Lydinstallasjoner, Musikkteknologi, Musikkognisjon, Lydteori, Akustikk, Psykoakustikk, Signalbehandling, Programmering
Bilde av Seyed Mojtaba Karbasi Karbasi, Seyed Mojtaba Stipendiat mojtabak@ifi.uio.no Robotikk, Rytmiske Bevegelser, Kunstig Intelligens, Maskinlæring, Motorisk Kontroll
Kwak, Dongho Stipendiat dongho.kwak@imv.uio.no
Bilde av Qichao Lan Lan, Qichao Stipendiat qichao.lan@imv.uio.no Deep Learning, Music and Motion, Music Technology, Music Programming, SuperCollider
Bilde av Kjell Andreas Oddekalv Oddekalv, Kjell Andreas Stipendiat 95761557 k.a.oddekalv@imv.uio.no Musikkanalyse, Populærmusikk, Musikkognisjon, Microtiming, Musikkvitenskap
Bilde av Martin Peter Pleiss Pleiss, Martin Peter Stipendiat +46769792812 m.p.pleiss@imv.uio.no phenomenology, virtual reality, phenomenological interview, experiential artwork, orientation, meaning-making, enactive, pupillometry
Bilde av Bjørnar Sandvik Sandvik, Bjørnar Stipendiat 48092258 bjornar.sandvik@imv.uio.no Populærmusikk, Musikkteknologi, Teknologihistorie, Musikkanalyse
Bilde av Sandra Solli Solli, Sandra Stipendiat 452 55 323 sandra.solli@psykologi.uio.no Musikkognisjon, Kognitiv psykologi, nevrovitenskap, Akustikk, Psykoakustikk, Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Musikkpsykologi
Bilde av Connor Spiech Spiech, Connor Stipendiat +47 46503525 +47 46503525 connor.spiech@psykologi.uio.no
Bilde av Dana Swarbrick Swarbrick, Dana Stipendiat +47 40461977 dana.swarbrick@imv.uio.no musikkognisjon, nevrovitenskap, psykologi, rytme, groove, konserter, læring, rehabiliteringsvitenskap
Vrasdonk, Atilla Juliana Stipendiat a.j.vrasdonk@psykologi.uio.no
Bilde av Benedikte Wallace Wallace, Benedikte Stipendiat benediwa@ifi.uio.no Maskinlæring, Musikk og bevegelse
van Otterdijk, Marieke Stipendiat marivano@ifi.uio.no