English version of this page

Det nevrale grunnlaget for å forutse hendelser i nær tid

Hovedmålet med forskningsprogrammet er å forstå det nevrale grunnlaget for prediktive prosesser i menneskehjernen, med særlig fokus på "når" noe vil skje.

Mange klokker på veggen i ulike farger. Foto.
Foto: Colourbox

Mennesker har en unik evne til å forutse hva som skal skje i den nære fremtid. Denne evnen til å forutse fremtidens «hva», «hvor» og «når» sikrer at vi kan samspille effektivt og dynamisk med våre omgivelser. Målet med programmet er å forstå det nevrale grunnlaget for prediksjon.

Delmål for programmet

Vi ønsker å:

  • forstå hvordan regulære og irregulære rytmer støtter prediksjon
  • forstå hvordan hjernen håndterer brudd på forventninger
  • beskrive hvordan rytmikk kan forbedre kognitiv funksjon

Metode

Vi benytter adferdseksperimenter, skalp- og intrakraniell EEG, samt funksjonell MR. Det rekrutteres både friske personer og pasienter med nevrologiske lidelser og skader til forskningen. Vårt mål er å forstå de nevrale mekanismene som er involvert i hjernens evne til å forutse hendelser.

Publisert 17. mars 2020 09:43 - Sist endret 23. sep. 2022 09:08