English version of this page

AudioPred - Forutsigelse av lyd i menneskehjernen

Evnen til å forutsi fremtidige hendelser er et sentralt trekk ved menneskelig tenkning og atferd. Prosjektet studerer hvordan prediksjoner beregnes i hjernen.

En datagenerert, fargerik modell av menneskehjernen.
Foto: Alejandro Blenkmann

Prosjektet «Det nevrofysiologiske grunnlaget for forutsigelse av lyd i menneskehjernen: Fra gruppe- til enkeltnevron-registrering» (AudioPred) bidrar til økt forståelse av auditive prediksjonsprosesser i menneskehjernen. Fordi pasienter med epilepsi midlertidig har elektroder i hjernen for diagnostiske formål, kan vi måle den elektriske aktiviteten i både individuelle nevroner og grupper med tusenvis av nevroner mens pasientene lytter til serier med forventede og uventede lyder.

Prosjektet undersøker hvordan individuelle nevroner og ulike hjerneområder spiller forskjellige roller for innkoding av regelmessigheter i lyder, for forutsigelse av fremtidige lyder og for oppdagelse av uventede lyder. Med våre metoder vil vi kunne finne ut mer nøyaktig hvor i hjernen disse prosessene foregår og hvordan de utspiller seg over tid.

Samarbeid

Varighet

01.08.2021 - 28.02.2026

Finansiering

Forskningsrådet

 

Publikasjoner

 • Fuhrer, Julian; Blenkmann, Alejandro Omar; Endestad, Tor; Solbakk, Anne-Kristin & Glette, Kyrre (2022). Complexity-based Encoded Information Quantification in Neurophysiological Recordings. Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC). ISSN 2694-0604. s. 2319–2323. doi: 10.1109/EMBC48229.2022.9871501.
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Solbakk, Anne-Kristin; Ivanovic, Jugoslav; Larsson, Pål Gunnar; Knight, Robert Thomas & Endestad, Tor (2022). Modeling intracranial electrodes. A simulation platform for the evaluation of localization algorithms. Frontiers in Neuroinformatics. ISSN 1662-5196. 16. doi: 10.3389/fninf.2022.788685.

Se alle arbeider i Cristin

 • Blenkmann, Alejandro Omar (2022). How does the brain process unexpected sounds?
 • Malmierca, Manuel S.; Auksztulewicz, Ryszard; Teichert, Tobias; Blenkmann, Alejandro Omar & Melloni, Lucia (2022). The Neuronal basis of predictive coding: Evidence from brain studies across species.
 • Fuhrer, Julian; Glette, Kyrre; Ivanovic, Jugoslav; Larsson, Pål Gunnar; Bekinschtein, Tristan & Kochen, Silvia [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Direct brain recordings reveal continuous encoding of structure in random stimuli.
 • Asko, Olgerta; Blenkmann, Alejandro Omar; Leske, Sabine Liliana; Foldal, Maja Dyhre; Llorens, Anaïs & Funderud, Ingrid [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Altered hierarchical auditory predictive processing after lesions to the orbitofrontal cortex.
 • Fuhrer, Julian; Glette, Kyrre; Ivanovic, Jugoslav; Larsson, Pål Gunnar; Bekinschtein, Tristan & Kochen, Silvia [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Direct brain recordings reveal continuous encoding of structure in random stimuli.
 • Fuhrer, Julian; Blenkmann, Alejandro Omar; Endestad, Tor; Solbakk, Anne-Kristin & Glette, Kyrre (2022). Complexity-Based Encoded Information Quantification in Neurophysiological Recordings.
 • Volehaugen, Vegard; Leske, Sabine Liliana; Endestad, Tor; Solbakk, Anne-Kristin & Blenkmann, Alejandro Omar (2022). Violation of rule-based auditory patterns is detected independently of attention.
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Solbakk, Anne-Kristin; Leske, Sabine Liliana; Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid & Collavini, Santiago [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Human brain network involved in auditory deviance detection. An intracranial EEG study.
 • Leske, Sabine Liliana (2022). Inter-Trial Coherence (ITC).
 • Leske, Sabine Liliana (2022). Fourier Transform.
 • Leske, Sabine Liliana (2022). Phase Amplitude Coupling (PAC).
 • Blenkmann, Alejandro Omar (2021). Electrode localization in intracranial EEG. From simulations to novel electrode localization and brain-shift correction algorithms. .
 • Blenkmann, Alejandro Omar (2021). Some advances in neuroscience using intracranial EEG recordings.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2021 11:29 - Sist endret 11. juni 2021 16:24