English version of this page

AMBIENT: Kroppslig synkronisering til audiovisuelle rytmer

Hvordan påvirker rytmer mennesker?

En person som sitter foran en PC-skjerm på et kontor.

AMBIENT vil studere hvordan rytmer i «bakgrunnen» i innendørsmiljøer, som et blinkende lys eller en tikkende klokke, påvirker folk. 

Foto: Annie Spratt/Unsplash

Om prosjektet

AMBIENT skal undersøke hvordan rytmer påvirker mennesker. En tikkende klokke er en lydlig rytme. Et blinkende lys er en visuell rytme. Slike lydlige og visuelle rytmer blandes til audiovisuelle rytmer i et rom.

Vår hypotese er at slike audiovisuelle rytmer påvirker folk, bevisst eller ubevisst. Dette vil først bli studert gjennom månedslange observasjonsstudier av folk som jobber alene på kontor. Vi skal måle de audiovisuelle rytmene og sammenligne disse med både kvalitative og kvantitative data fra deltagerne.

Deretter skal vi studere hvordan folk samarbeider gjennom nettbaserte verktøy. Målet er å utvikle en helhetlig teori om audiovisuelle og spatiotemporale rytmer. Til slutt skal vi utforske interaktive systemer for å gjenskape audiovisuelle rytmer i et nettbasert klasserom.

Varighet

01.12.2021-30.11.2025

Finansiering

Norges forskningsråd, prosjektnummer 324003

Samarbeid

RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

Publikasjoner

  • Laczkó, Bálint & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Reflections on the Development of the Musical Gestures Toolbox for Python. I Kantan, Prithvi Ravi; Paisa, Razvan & Willemsen, Silvin (Red.), Proceedings of the Nordic Sound and Music Computing Conference. Aalborg University Copenhagen. Fulltekst i vitenarkiv
  • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Best versus Good Enough Practices for Open Music Research. Empirical Musicology Review. ISSN 1559-5749. 16(1). Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Open Research as Communication Strategy.
  • Laczkó, Bálint & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Reflections on the Development of the Musical Gestures Toolbox for Python.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. des. 2021 10:00 - Sist endret 1. des. 2021 10:00