English version of this page

INTIMAL - Grensesnitt for relasjonell lytting - Kropp, minne, migrasjon, telematikk (avsluttet)

INTIMAL utforsker kroppen som «grensesnitt» for å bevare og transformere minnet om sted i migrasjon.  Målet er å utvikle og utforske et fysisk-virtuelt «kroppslig system» for relasjonell lytting.

INTIMAL står det med bokstaver. Og en tegning. Illustrasjon.

INTIMAL er et prosjekt i skjæringspunktet mellom lydkunst, musikkkognisjon, psykologi og menneske-maskin-interaksjon.

Målet er å utvikle et interaktivt, nettverksbasert system for å la migranter huske sine minner og drømmer fra fjerne steder. Hvordan kan kroppen brukes som «grensesnitt» for å huske et annet sted?

Denne praksis-nære forskningen utforsker kroppen som en formidler i lytteprosesse, i en verden med kulturell og geografisk forstyrrelse.

Prosjektet vil bruke colombianske innvandrerkvinner i Europa som eksempel.

INTIMAL vil bli utviklet med utgangspunkt i deres lytteopplevelser og testet som en katalysator i en prosess for helbredelse og forsoning innen konteksten av colombiansk postkonflikt og fredsbygging.

 

 

Publisert 4. apr. 2018 14:27 - Sist endret 27. aug. 2020 21:59

Kontakt

Ximena Alarcón Diaz