English version of this page

fourMs - Music, Mind, Motion, Machines

fourMs er en interfakultær forskningslab hvor musikkforskere, informatikere og psykologer jobber sammen for å løse problemer knyttet til hvordan vi opplever musikk (musikkognisjon), og hvordan vi kan studere musikk ved hjelp av nye teknologier. Fra 2018 vil aktivitetene til fourMs fortsette innenfor RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.

For mer om fourMs og de ulike prosjektene, besøk gruppens engelske nettside: FourMs

Emneord: musikk, musikkvitenskap, informatikk, psykologi, Psykologi
Publisert 21. aug. 2012 10:25 - Sist endret 21. juli 2019 21:44