English version of this page

Lydsporer (avsluttet)

Målet er å utvikle en app for å søke i store musikkbiblioteker ved hjelp av å bevege mobiltelefonen i luften.

Danser i svart i blå omgivelser.
Foto: Alexander Refsum Jensenius 

Om prosjektet

Fra tidligere studier vet vi at mennesker er flinke til lydsporing, det vil si å bevege kroppen til lydlige egenskaper mens de hører på musikk. Dette kan være rytmiske bevegelser som passer til de rytmiske figurene i musikken, eller vertikale bevegelser som følger en melodilinje. Målet med dette prosjektet er å gjøre det motsatte: bruke håndbevegelser til å gjøre søk i en stor lyddatabase ved Nasjonalbiblioteket.

I dag er søkene i lyddatabaser begrenset til å søke med ord i de tekstlige beskrivelsene av lyden. Vi ønsker å utvikle verktøy for å trekke ut egenskaper fra selve lydfilene, og gjøre disse egenskapene tilgjengelig for søk. Tanken er at brukeren vil “tegne” en lydlig kvalitet i luften med mobiltelefonen sin. Dette kan f.eks. være en rask, oppadgående bevegelse med litt skjelving på slutten. Egenskapene fra denne “tegningen” vil deretter brukes for å søke opp lydfiler med lignende egenskaper. Den nærmeste lydfilen vil umiddelbart spilles av, og brukeren vil kunne navigere seg gjennom andre lydfiler med lignende egenskaper ved å bevege mobiltelefonen i rommet.

Innovasjonsprosjektet er støttet av UiO og utføres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Målet er å presentere en fungere prototype ved prosjektslutt.

Mål

  • Hvordan kan man gjøre søk i lydfilene i et stort musikkbibliotek?
  • Hvordan kan man trekke ut egenskaper fra bevegelsene til en mobiltelefon?
  • Hvordan kan man «oversette» bevegelsesegenskaper til lydegenskaper?

Artikkel

Finner musikk ved å bevege hånden

Ved å bevege mobiltelefonen i lufta kan du søke etter musikk på biblioteket. En ny app gjør det mulig.

Nærbilde av hånd med mobil.

Foto: Toril Haugen

Publisert 12. okt. 2017 14:24 - Sist endret 21. apr. 2020 19:42

Kontakt

Prosjektleder

Alexander Refsum Jensenius 

a.r.jensenius@imv.uio.no
22 84 48 34