English version of this page

Musikalske frysninger

Musikk kan fremkalle øyeblikk av intenst behag som ofte kalles «frysninger». Hvor i hjernen finner disse reaksjonene sted, og hva er utløserne?

En silhuett av et menneskehode med noter strømmende ut av hodebunnen. Illustrasjon.

Hva er musikalske frysninger?

Symptomkonstellasjonen som vanligvis rapporteres når man føler musikalske frysninger mens man lytter til musikk, tilsvarer en økning i nevral aktivering.

Denne aktiveringen foregår særlig i det sympatiske nervesystemet, som gir fysiologiske symptomer som gåsehud.

Ulike sanger gir frysninger hos ulike mennesker

Dette prosjektet tar sikte på å undersøke og bygge bevis for at musikk som utløser frysninger, engasjerer hjernens noradrenerge system som indeksert ved pupillerespons. Behagelig musikk vekker det intensive oppmerksomhetssystemet og henter ut mental innsats.

Frysninger er idiosynkratiske og forekommer oftere når du hører sanger som du kjenner personlig enn når du hører andre sanger som har blitt rapportert å fremkalle frysninger hos andre mennesker.

Vi undersøker for tiden hvilken rolle andre nevromodulatorer spiller for behag-responsen, ved hjelp av farmakologiske midler. Videre undersøker vi hvilke spesifikke musikalske funksjoner som kan utløse frysninger.

Publisert 20. mars 2020 10:58 - Sist endret 21. mars 2021 16:54

Kontakt

Bruno Laeng

Prosjektleder