Formelle krav og forberedelser

Under ser du hvilke formelle krav som gjelder under en digital muntlig eksamen og mastereksamen og hvilke generelle forberedelser du må gjøre som eksamenskandidat. 

  • Du må ha på kameraet. Ansiktet ditt skal være godt synlig under hele eksamen.
  • Det skal ikke foretas lyd- og videoopptak under eksamensgjennomføringen.
  • Beregn god tid før eksamen! Vær klar senest 15 minutter før oppsatt eksamenstid.
  • Når karakter er formidlet må eventuelt krav om begrunnelse fremmes umiddelbart til eksaminator/sensor.
  • Skulle det oppstå tekniske problemer under digital muntlig eksamen er det enheten som arrangerer eksamen som bestemmer hvordan dette løses (omstart, ekstra tid, utsatt eksamen e.l.).

Publikum på mastereksamen

Dersom fakultetet tillater et publikum, er det opp til deg som kandidat å avgjøre om du vil ha publikum, og i så fall hvem som skal få delta. Dette skal avtales mellom deg og instituttet på forhånd.

Zoom-lenken bør ikke ligge åpent ute på nett, da det drastisk øker sjansen for at uvedkommende tar seg inn i møtet og ødelegger, såkalt Zoom-bombing.

 

 

Neste steg: Gjennomføring

 

Publisert 26. mai 2020 15:02 - Sist endret 4. juni 2020 09:05