Gjennomføring av digital muntlig eksamen eller mastereksamen

Før eksamen

Du vil få tilsendt Zoom-lenken til din digitale muntlige eksamen (eller digital mastereksamen) i forkant av eksamen.

Trykk på Zoom-lenken noen minutter før eksamensstart og klikk på Åpne Zoom Meetings og så Join with video. Du vil nå vente i det "digitale venterommet" til eksaminator/sensor slipper deg inn til eksamen.

Husk å slå av andre ressurser i hjemmet som bruker båndbredde (nedlasting/streaming, etc.) og se tips for hjemmenett. For å hindre at du blir forstyrret av varsler under eksamen, lukk andre faner i nettleseren og logg ut av tjenester som sender deg varsler, for eksempel Facebook eller Teams.

Under eksamen

Skru på kameraet og gjennomfør eksamenen som vanlig. Husk de formelle kravene og forberedelsene.

Du kan dele din skjerm eller bruke en digital tavle. Informer eksaminatoren på forhånd, eller be eksaminatoren underveis om å tillate at du kan dele skjermen din.

Om du mister internettilgang hjemme, kan du bruke internettdeling via mobiltelefon som nødløsning.

Publikum på mastereksamen

Dersom fakultetet tillater et publikum, er det opp til deg som kandidat å avgjøre om du vil ha publikum, og i så fall hvem som skal få delta. Dette skal avtales mellom deg og instituttet på forhånd.

Zoom-lenken bør ikke ligge åpent ute på nett, da det drastisk øker sjansen for at uvedkommende tar seg inn i møtet og ødelegger, såkalt Zoom-bombing.

Dersom det ikke skal være publikum under utspørringsdelen vil publikummet bli bedt om å forlate Zoom.

Publikum vil ikke få mulighet til å skru på egen mikrofon eller eget kamera underveis i eksamen, da dette kan skape forstyrrelser.

Ved slutten av eksamen

Når eksamen er ferdig, vil du få resultatet. Du kan bli bedt om å vente i et digitalt venterom mens komiteen diskuterer resultatet. Du skal ikke forlate eller lukke Zoom-møtet, men vente til du blir sluppet inn igjen i Zoom-møtet.

Når du evt. har fått karakter, er eksamen ferdig. Husk at ønske om begrunnelse må fremmes umiddelbart til eksaminator/sensor.

Forlat Zoom ved å trykke på Leave nederst til høyre i kontrollpanelet. Deretter trykker du på Leave Meeting.

 

 

Tilbake til forsiden av veiledningen

 

Publisert 26. mai 2020 10:39 - Sist endret 4. jan. 2022 11:48