English version of this page

Alternativer for håndtegninger

Hvis det er en eksamensoppgave som vanligvis skulle ha benyttet digitale håndtegninger, finnes det forskjellige måter å gjøre det på.

Ta bilde / skanne dokumenter ved hjelp av mobilkamera

Det er mulig å ta bilde eller skanne dokumenter ved hjelp av mobilkamera for så å laste opp dokumentene til Inspera. Det er også mulig, som et alternativ til kun mobilkamera, å bruke programmer som f. eks Office Lens for å ta og skanne bilder. Bruk av tilleggsprogrammer er kun et alternativ, og må ikke brukes. 

Office Lens

Med Office Lens kan du trimme og forbedre bilder av tavler og dokumenter, samt gjøre dem leselige. Du kan bruke Office Lens til å konvertere bilder til PDF-, Word- og PowerPoint-filer, og kan lagre bilder til OneNote og OneDrive. Velger du å lagre scannede dokumenter og bilder til OneDrive, finner du disse filene i en egen undermappe med navnet Office Lens.

Office Lens er tilgjengelig for Windows 10, iOS og Android. Du kan laste ned den nyeste versjonen av Office Lens gratis fra Microsoft App Store.

Løsninger i Inspera

Insperas innbygde løsninger kan benyttes hvis prøven er satt opp til at kandidaten skal besvare i Inspera (og ikke filopplasting).

Sett inn spesialtegn og / eller formler

For å sette inn symboler på en vanlig langsvarsoppgave trykk på knappen for å sette inn spesialtegn.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, parallell, nummer.

 

For å sette inn formler på en vanlig langsvarsoppgave trykk på knappen for å sette inn formler.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, rektangel, parallell.

 

Bildet kan inneholde: tekst, font, teknologi, elektronisk apparat, skjermbilde.

Sett inn tegning

Det er mulig å tegne, ala MS Paint i Inspera. I en langsvarsoppgave trykk på knappen for å sette inn tegning.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, parallell, nummer.

 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, skjermbilde.

Løsninger i MS Word

Det er mulighet for at kandidatene kan legge inn formler og symboler i MS Word for så å laste opp filen som en vanlig opplastningsoppgave i Inspera.

Sett inn formler

I MS Word kan du sette inn matematiske symboler i formler eller i tekst ved hjelp av formelverktøyet.

(1) Gå inn på Sett inn-fanen og klikk deretter på Formler. Klikk deretter på Sett inn ny formel.

Bildet kan inneholde: tekst, font, blå, produkt, linje.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, linje, font, skjermbilde.

(2) Klikk på Mer-pilen i Symboler-gruppenUtforming-fanen under Formelverktøy.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, linje, nummer.

(3) Klikk pilen ved siden av navnet på symbolsettet, og velg deretter symbolsettet du vil vise.

(4) Klikk på symbolet du vil sette inn.

Sett inn symboler

Det viktigste å forstå når du setter inn symboler, brøker, spesialtegn eller internasjonale tegn er at skriften du bruker, er avgjørende. Ikke alle skrifter har samme tegn. Elefant-skriften har for eksempel ingen brøk tegn, mens Verdana er. Derfor er det viktig å bruke den riktige skriften for å finne symbolet eller tegnet du ønsker.

(1) Plasser markøren i filen på stedet der du vil sette inn symbolet.

(2) Gå til Sett inn -> symbol.

Bildet kan inneholde: tekst, font, blå, rosa, purple.

(3) Velg et symbol, eller velg flere symboler.

(4) Rull opp eller ned for å finne symbolet du vil sette inn. Ulike skriftsett har ofte ulike symboler i dem, og de mest brukte symbolene er i Segoe UI Symbol-skriftsettet. Bruk skriftvelgeren ovenfor symbollisten til å velge skriften du vil bla gjennom.

(5) Når du finner symbolet du vil bruke, dobbeltklikker du på det. Symbolet settes inn i filen.

(6) Velg Lukk.

Sett inn diagram

1.Klikk Sett inn > Diagram.

Klikk diagramtypen, og dobbeltklikk deretter ønsket diagram.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, skjermbilde.

(3) Erstatt standarddataene med dine egne i regnearket som vises.

Bildet kan inneholde: tekst, diagram, linje, skjermbilde, sirkel.

(4) Lukk regnearket når du er ferdig.

(5) Hvis du vil, kan du bruke Oppsettalternativer Oppsettalternativer-knappen til å ordne diagrammet og teksten i dokumentet.