English version of this page

Gjør deg kjent med Inspera

Bli kjent med grensesnittet

Utformingen av din eksamen kan variere ut fra eksamensform og valgte innstillinger.

Langsvarsoppgave

I langsvarsoppgaver skal besvarelsen skrives direkte i tekstverktøyet i Inspera. I tillegg til tekst kan du sette inn kulepunkter, tabeller, formler og tegninger i svaret.

Filopplasting

I en filopplastningsoppgave skal du laste opp et dokument i Inspera. Det betyr at du skriver oppgaven i f.eks. MS Word og konverterer den til PDF før du laster den opp.

Videocase

I noen tilfeller kan du få videocase på eksamen.

Alternative løsninger for håndtegninger

Det er blant annet mulig å benytte innebygde funksjoner i Inspera, formelfunksjonen i MS Word, laste opp et bilde, MS Paint og lignende.

Demoprøver og opplæringstilbud

Ta demoprøver i Inspera og bli kjent med systemet. Noen fakultet har egne demoprøver i tillegg til de generelle demoprøvene som finnes i Inspera.

Spørsmål?

Ta kontakt med infosenteret på ditt fakultet.