English version of this page

Hjemmeeksamen og innlevering i Inspera

Hjemmeeksamen og innleveringer gjennomføres også i Inspera, og du må gjøre deg kjent med hvordan du leverer hjemmeeksamen i Inspera. Ta kontakt med infosenteret ved ditt fakultet om du lurer på noe.

Logg inn i Inspera

Demoprøver og opplæringstilbud

Ta demoprøver i Inspera og bli kjent med systemet. Noen fakultet har egne demoprøver i tillegg til de generelle demoprøvene som finnes i Inspera.

Spørsmål?

Ta kontakt med infosenteret på ditt fakultet