Langsvarsoppgave

I langsvarsoppgaver skal besvarelsen skrives direkte i tekstverktøyet i Inspera. I tillegg til tekst kan du sette inn kulepunkter, taballer, formler og tegninger i svaret.

Eksempel på en langsvarsoppgave

Langsvarsoppgave. Inspera.
Eksempel på en langsvarsoppgave i Inspera.

Verktøylinjen

Langsvarsoppgaven har en verktøylinje med blant annet følgende funksjonalitet.

Verktøylinje. Langsvarsoppgave.

(1) Midlertidig sikkerhetskopiering (snapshot)

Med midlertidige sikkerhetskopiering (snapshot) kan du gå tilbake til en tidligere versjon av det du har skrevet. Sikkerhetskopiene opprettes så lenge du er inne og skriver i det samme spørsmålet. En ny midlertidig sikkerhetskopi tas hvert 15. minutt, og lagres i nettleserens minne. Dette betyr at:

 • Det fungerer både online og offline.
 • Du kan navigere mellom spørsmålene uten å tilbakestille de midlertidige sikkerhetskopiene.
 • Sikkerhetkopiene, som er midlertidig lagret, er kun tilgjengelig mens du er i samme økt. Hvis du logger deg ut av Inspera, blir de midlertidige sikkerhetskopiene slettet
Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, nummer.
Hvis du gjenoppretter en tidligere versjon, vil den nåværende versjonen bli lagret, slik at du eventuelt kan gå tilbake til den senere.

Merk at Inspera uansett lagrer det du skriver hvert 15 sekund. Dette er ikke det samme som denne funksjonen.

(2) Sett inn spesialtegn

Klikk på Sett inn spesialtegn for å åpne en dialogboks hvor du kan velge hvilken tegn du ønsker å sette inn.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, nummer, design.

(3) Tabell

Sette inn en tabell

Ved å trykke på Tabell-knappen får du opp vinduet Tabellegenskaper hvor du kan sette inn tabeller.

Inspera. Tabellegenskaper.

 1. Her kan du velge antall rader og kolonner.
 2. Sett inn overskrifter i tabellen. Overskrifter kan settes inn i første rad, første kolonne eller begge deler.
 3. Her bestemmer du tykkelsen på tabellrammen. Hvis du setter verdien til 0, så vises ikke tabellrammen.
 4. Her kan du velge om du skal ha bildetekst til tabellen. Den vil vises over tabellen.
 5. Her kan du angi bredden på tabellen. Når du skriver inn et tall i tekstboksen, så angir du bredden i piksler. Du kan også bruke enheter som %, in, cm, mm, em, ex, pt eller pc.

Endre en tabell

Tabellen kan endres etter at den er opprettet ved å høyreklikke på tabellen. Du vil da få en meny der du kan redigere hele tabellen, sette inn flere rader og kolonner og redigere på cellenivå. Det kan være lurt å legge cellestørrelse under Cell Properties, slik at du har full kontroll over tabellen din.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, skjermbilde, nummer.

(4) Sett inn tegning

Tegn frihåndstegninger i langsvarsoppgave ved å bruke musen eller fingeren / pekepenn hvis du har en berøringsskjerm.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, diagram, parallell, font.

 1. I tegneverktøyet kan du tegne med frihånd, lage forskjellige former, bruke viskelær og sette inn tekst.
 2. Velg tykkelse. Her kan du velge tykkelsen på blyanten eller / og rammene på en figur.
 3. Angi farger:
  • Slag: Farge på rammen rundt former.
  • Fyll: Fyll farge på figurer.
  • Bg: bakgrunnsfarger på lerretet.

For å sette tegningen inn i tekstboksen, trykk Lagre og lukk. Du kan fortsette å tegne eller redigere tegningen din ved å klikke på tegningen og deretter tegneikonet.

(5) Rediger formler

Ved å trykke på Rediger formel-knappen kan du sette inn formler i langsvarsoppgaver. Merk at det er tre faner i formeleditoren.

Basic

Bildet kan inneholde: tekst, font, teknologi.

Chemistry

Bildet kan inneholde: tekst, font, kontorutstyr, teknologi, skjermbilde.

Advanced

Bildet kan inneholde: tekst, font, kontorutstyr, skjermbilde, ikon.

(6) Stavekontroll

Stavekontroll er kun tilgjengelig hvis fakultetet har gjort det tilgjengelig i Inspera.

Stavekontroll mens du skriver (spell check as you type - SCAYT)

Denne stavekontrollen understreker feilstavede ord mens du skriver, og lar deg rette direkte ved å høyreklikke på de valgte ordene på samme måte som stavekontrollen i f.eks. MS Word.

SCAYT kan aktiveres ved å klikke på ikonet i verktøymenyen og velge Slå på SCAYT. Hvis stavekontrollen allerede er aktivert, vil du i stedet få alternativet Slå av SCAYT.

SCAYT-språket kan stilles inn ved å velge Språk etter å ha klikket på stavekontrollikonet.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Dialogboks for stavekontroll

Dette er en egen dialogboks som går gjennom hele teksten og gir alternativer for markerte ord.

 1. Velg Kontroller stavemåte etter å ha klikket på stavekontrollikonet i verktøymenyen.
 2. Ord som må sjekkes vises understreket i stavekontrollvinduet. Foreslåtte endringer vises nederst. Ordet som det er foreslåtte endringer for vises i rødt og understreket i teksten.
 3. Velg en endring og trykk Endre til. Hvis du ikke vil endre, klikker du på Ignorer ord.

 4. Når du er ferdig, trykker du på Fullfør sjekking.

(7) Fullskjermvisning

Trykk på Utvid-knappen for å utvide teksteditoren til fullskjerm. Dette vil gi deg et større bilde å jobbe med. Teksteditoren vil da fylle det meste av skjermen din, og spørsmålsteksten vil ikke lenger være synlig. Hvis du vil se spørsmålsteksten igjen, trykker du på Utvid-knappen igjen for å gå tilbake til normal visning.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, nummer, skjermbilde.
Når du er i fullskjermmodus, vil verktøylinjen alltid være øverst på skjermen, uansett lengde på teksten.

Ordtelling

Du finner ordtelling nederst til høyre i vinduet for langssvarsoppgave.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, linje, nummer.

Maksimalt antall ord

I noen tilfeller kan det hende du blir bedt om å ikke skrive mer enn et visst antall ord. Begrensningen vises da som <antall ord skrevet> / <maksimalt tillatte ord>. Eksempel - Ord: 66/200.

I eksemplet er grensen satt til 200 ord, og du har skrevet 66.

Når maksimalgrensen er nådd, blir indikatoren rød, og du har ikke lov til å skrive flere ord. Eksempel - Ord: 200/200.