English version of this page

Langsvarsoppgave

I langsvarsoppgaver skal besvarelsen skrives direkte i tekstverktøyet i Inspera. I tillegg til tekst kan du sette inn kulepunkter, tabeller, formler og tegninger i svaret.

Eksempel på en langsvarsoppgave

Langsvarsoppgave. Inspera.
Eksempel på en langsvarsoppgave i Inspera.

Verktøylinjen

Langsvarsoppgaven har blant annet følgende funksjonalitet.

Bildet kan inneholde: blå, rektangel, skjermbilde, parallell, font.

 

(1) Midlertidig sikkerhetskopiering (snapshot)

Med midlertidige sikkerhetskopiering (snapshot) kan du gå tilbake til en tidligere versjon av det du har skrevet. Sikkerhetskopiene opprettes så lenge du er inne og skriver i det samme spørsmålet. En ny midlertidig sikkerhetskopi tas hvert 15. minutt, og lagres i nettleserens minne. Dette betyr at:

 • Det fungerer både online og offline.
 • Du kan navigere mellom spørsmålene uten å tilbakestille de midlertidige sikkerhetskopiene.
 • Sikkerhetkopiene, som er midlertidig lagret, er kun tilgjengelig mens du er i samme økt. Hvis du logger deg ut av Inspera, blir de midlertidige sikkerhetskopiene slettet
Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, nummer.
Hvis du gjenoppretter en tidligere versjon, vil den nåværende versjonen bli lagret, slik at du eventuelt kan gå tilbake til den senere.

Merk at Inspera uansett lagrer det du skriver hvert 15 sekund. Dette er ikke det samme som denne funksjonen.

(2) Sett inn spesialtegn

Klikk på Sett inn spesialtegn for å åpne en dialogboks hvor du kan velge hvilken tegn du ønsker å sette inn.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, nummer, design.

(3) Tabell

Sette inn en tabell

Ved å trykke på Tabell-knappen får du opp vinduet Tabellegenskaper hvor du kan sette inn tabeller.

Inspera. Tabellegenskaper.

 1. Her kan du velge antall rader og kolonner.
 2. Sett inn overskrifter i tabellen. Overskrifter kan settes inn i første rad, første kolonne eller begge deler.
 3. Her bestemmer du tykkelsen på tabellrammen. Hvis du setter verdien til 0, så vises ikke tabellrammen.
 4. Her kan du velge om du skal ha bildetekst til tabellen. Den vil vises over tabellen.
 5. Her kan du angi bredden på tabellen. Når du skriver inn et tall i tekstboksen, så angir du bredden i piksler. Du kan også bruke enheter som %, in, cm, mm, em, ex, pt eller pc.

Endre en tabell

Tabellen kan endres etter at den er opprettet ved å høyreklikke på tabellen. Du vil da få en meny der du kan redigere hele tabellen, sette inn flere rader og kolonner og redigere på cellenivå. Det kan være lurt å legge cellestørrelse under Cell Properties, slik at du har full kontroll over tabellen din.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, skjermbilde, nummer.

(4) Sett inn tegning

Tegn frihåndstegninger i langsvarsoppgave ved å bruke musen eller fingeren / pekepenn hvis du har en berøringsskjerm.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, diagram, parallell, font.

 1. I tegneverktøyet kan du tegne med frihånd, lage forskjellige former, bruke viskelær og sette inn tekst.
 2. Velg tykkelse. Her kan du velge tykkelsen på blyanten eller / og rammene på en figur.
 3. Angi farger:
  • Slag: Farge på rammen rundt former.
  • Fyll: Fyll farge på figurer.
  • Bg: bakgrunnsfarger på lerretet.

For å sette tegningen inn i tekstboksen, trykk Lagre og lukk. Du kan fortsette å tegne eller redigere tegningen din ved å klikke på tegningen og deretter tegneikonet.

(5) Rediger formler

Ved å trykke på Rediger formel-knappen kan du sette inn formler i langsvarsoppgaver. Merk at det er tre faner i formeleditoren.

Basic

Bildet kan inneholde: tekst, font, teknologi.

Chemistry

Bildet kan inneholde: tekst, font, kontorutstyr, teknologi, skjermbilde.

Advanced

Bildet kan inneholde: tekst, font, kontorutstyr, skjermbilde, ikon.

(6) Fullskjermvisning

Trykk på Utvid-knappen for å utvide teksteditoren til fullskjerm. Dette vil gi deg et større bilde å jobbe med. Teksteditoren vil da fylle det meste av skjermen din, og spørsmålsteksten vil ikke lenger være synlig. Hvis du vil se spørsmålsteksten igjen, trykker du på Utvid-knappen igjen for å gå tilbake til normal visning.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, nummer, skjermbilde.
Når du er i fullskjermmodus, vil verktøylinjen alltid være øverst på skjermen, uansett lengde på teksten.

(7) Stavekontroll

Stavekontroll er kun tilgjengelig hvis fakultetet har aktivert det på prøven du skal ta.

Du kan trykke på et ord med rød understrekning for å få  foreslåtte stavemåter for ordet.

Trykker du på stavekontrollknappen får du tre valg.

Bildet kan inneholde: azure, rektangel, font, sirkel, elektrisk blå.

1 Deaktiver: Slår av stavekontrollen. Trykker du samme sted en gang til aktiverer du stavekontrollen igjen.

2 Instillinger: Se dialogboks for instillinger under

3 Åpne stavekontroll: Se dialogboks for stavekontrollen under

Dialogboks for innstillinger

Standard språkvalg er automatisk gjenkjenning av språk. Du kan manuelt endre til et annet språk/ordliste ved å trykke på pilen til høyre.

Du har fire valg for ord stavekontrollen skal ignorere. Valgene kan hukes av og på. Oransj knapp = valget er aktivert

Bildet kan inneholde: rektangel, font, skjermbilde, parallell, nummer.

Dialogboks for stavekontroll

Dette er en egen dialogboks som går gjennom hele teksten din og gir ett eller flere forslag til endret stavemåte for ordene den tror du har stavet feil.

Endre stavemåte: Klikk på ordet du ønsker å bruke for å endre.

Ignorer alle: Stavekontrollen ignorer alle tilfeller av dette ordet i teksten

Legg til ord: Trykk ikonet til høyre for for Ignorer alle for å registrere ordet som riktig stavet. Skriver du samme ord igjen, vil ikke stavekontrollen markere det.

Navigering: Du kan navigere til forrige eller neste ord stavekontrollen har markert ved å trykke på pilene nede til høyre.

Bildet kan inneholde: rektangel, font, skjermbilde, programvare, nummer.

 

 

Ordtelling

Hvis oppgaven har aktivert ordtelling, finner du den nederst til høyre i vinduet til langssvarsoppgaven.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, linje, nummer.

Maksimalt antall ord

I noen tilfeller kan det hende du blir bedt om å ikke skrive mer enn et visst antall ord. Begrensningen vises da som <antall ord skrevet> / <maksimalt tillatte ord>. Eksempel - Ord: 66/200.

I eksemplet er grensen satt til 200 ord, og du har skrevet 66.

Når maksimalgrensen er nådd, blir indikatoren rød, og du har ikke lov til å skrive flere ord. Eksempel - Ord: 200/200.