English version of this page

Se din besvarelse

Du får tilgang til eksamensoppgaven og besvarelsen du har levert ved å logge på Inspera og gå til "Arkiv".

Logg på Inspera

Når ser du besvarelsen?

Når besvarelsen blir tilgjengelig varierer.

Normalt ser du besvarelsen når eksamen er ferdig. I andre tilfeller blir besvarelsen publisert når sensuren er klar.

På noen få eksamener blir ikke besvarelsen publisert (f.eks. ved flervalgsprøver som skal brukes om igjen).

Vær oppmerksom på at tilgang til Inspera krever at du er aktiv student ved UiO. Dersom du ønsker å fortsatt ha tilgang til din besvarelse når du ikke lenger er student, må du derfor laste den ned og lagre den utenfor systemet.

Hvor finner jeg begrunnelsen?

Hvis det er gitt en begrunnelse, finner du den samme sted som besvarelsen din.

Spørsmål?

Ta kontakt med infosenteret ved ditt fakultetet hvis du har noen spørsmål.