20-gruppe – Allmenn litteraturvitenskap (20LIT)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen kan inngå som Fordypningsfag 2 i Bachelorprogram for estetiske studier. (NB! Kan ikke velges dersom fordypningsfag 1 er et litterært studium.)

Emner i emnegruppen

20 sp velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet