40-gruppe – Arabisk språk (40ARAS)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er under utfasing, og tar ikke opp nye studenter. Ønsker du å ta en 40-gruppe med arabisk språk, kan du isteden velge 40-gruppe i arabisk og Midtøsten-studier

Arabisk er felles skrift- og kulturspråk for omlag 180 millioner mennesker i den arabiske verden (her regnes Irak, Syria, Libanon, Jordan, de palestinske områdene, Saudi-Arabia, Kuwait, De forente arabiske emirater, Jemen, Egypt, Sudan, Libya, Tunisia, Algerie og Marokko – mens ytterligere land har arabisk som ett av sine skriftspråk). Videre er arabisk religiøst språk for nærmere en milliard muslimer over hele verden. Arabisk har status som ett av FNs 6 offisielle språk (ved siden av engelsk, fransk, spansk, russisk og kinesisk). Arabisk hører til den semittiske språkgruppe og er beslektet med bl.a. hebraisk, arameisk/syrisk og etiopiske språk. Arabisk skrives med et eget alfabet, som lett modifisert også brukes for persisk og urdu. Som skrift- og kulturspråk har arabisk kontinuitet fra 500-tallet – som poetisk høyspråk fra før islam, som Koranens språkform, som det klassiske arabiske under det arabisk-muslimske rikets storhetstid i middelalderen, og fram til dagens moderne avis-, vitenskaps- og litteratursspråk. Kunnskaper i arabisk standardspråk åpner dermed for adgang til en rik og omfattende kulturell tradisjon. Arabisk omfatter på den annen siden også de arabiske talemålene. Kjennskap til et sentralt regionalt talemål gir muligheter for muntlig kommunikasjon med mennesker over store områder.

En 40-gruppe i arabisk språk gir studenten en grunnleggende kompetanse i moderne standard arabisk. Når emnegruppen er fullført vil studenten kjenne språkets grunnleggende grammatiske strukturer, og være i stand til å lese og oversette enkle tekster i moderne standard arabisk ved hjelp av ordbøker. Studenten vil også ha basale muntlige ferdigheter.
En 40-gruppe er grunnlaget for videre universitetetsstudier i arabisk og gir også et godt utgangspunkt for å arbeide videre med språket på egen hånd.

Emnegruppen er relevant for bl.a. følgende studieprogrammer og studieretninger:

  • Asiatiske og afrikanske studier
  • Midtøsten og Nord-Afrika
  • Historie
  • Språk
  • Religionshistorie
  • Litteratur
  • Samfunnsøkonomi

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

En 40-gruppe i arabisk vil være relevant for mange programmer ved både HF og SV. Se de enkelte presentasjonene av programmene for mer informasjon.