Historie (bachelor)

Våre bilder av fortiden er ofte i svart og hvitt: frihet mot slaveri, demokrati mot fascisme, fred mot krig, orden mot kaos. Velg bachelorprogrammet i historie: Oppdag at fortiden var nyansert og i farger.

Hva kan du jobbe med?

  • krangnes-lars-rottem-200x267 Politisk rådgjevar 28. apr. 2017 10:21

    HF gav meg unik researchkompetanse og lærte meg å formidle kompliserte samanhengar, fortel historikar Lars Rottem Krangnes, som arbeider som rådgjevar i Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar.

  • klunde-bastian-e-200x225 Kommunikasjonsrådgiver 28. apr. 2017 10:21

    Arbeidet med masteroppgaven i historie lærte meg å tenke både kritisk og kreativt. Dette er nyttig når jeg jobber analytisk med tekst i ulike formater, sier Bastian E. Klunde, kommunikasjonsrådgiver i Klimastiftelsen ZERO.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?