40-gruppe – Eldre historie (40ELDREHISTORIE)

Om emnegruppen

40-gruppen i eldre historie gir studentene en innføring i historiefaget og i sentrale utviklingstrekk i norsk, europeisk og global historie fram til ca. 1800. Studentene får også muligheten til å fordype seg i ulike tidsperioder, studere avgrensete temaer og får innsikt i praktisk anvendelse av historisk metode. Gjennom arbeidet med de ulike emnene tilegner studentene seg god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

40-gruppen består av:

• 30 studiepoeng på 1000-nivå.
• 10 studiepoeng på 2000-nivå.

1000-emnene er oversiktspreget, mens 2000-emnene er fordypningsemner. Det er anbefalt at studentene sørger for å ha tilstrekkelig med kunnskaper på innføringsnivå, før de velger emner på 2000-nivå. Studentene skal ta et 2000-emne som samsvarer med tidsrammen for HIS1200. Hvis du er i tvil om et emne kan brukes i 40-gruppen, ta kontakt med studieadministrasjonen ved IAKH.

Emner i emnegruppen

Obligatorisk:

10 studiepoeng velges på 2000-nivå:

Se oversikt over historieemnene på 2000-nivå her. Du velger et 2000-emne som samsvarer med tidsrammen for HIS1200. 2000-emner innenfor eldre historie har emnekode HIS21xx.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Ta kontakt med ditt studieprogram om du ønsker å ta denne 40-gruppen.

Annet

Emnet HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800 (fra høst 2019) overlapper 10 studiepoeng med følgende nedlagte emner: HIS1100, HIS1120, HIS1121, HIS1130, HIS1131, HIS1110, HIS1110L, HIS1111.

Emnet HIS1000 – Innføring i historiefaget (fra høst 2019) overlapper 5 studiepoeng med følgende nedlagte emner: HIS1010, HIS1121, HIS1131, HIS1111, HIS1300EUMET, HIS1300INTER, HIS1300L, HIS1300MET, HIS1321, HIS1331, HIS1311.

Har du tatt en kombinasjon av nye og gamle emner, og lurer på om emne kan innpasses i 40-gruppen? Kontakt studieadministrasjonen ved IAKH.

Ønsker du å ta en 40-gruppe innenfor nyere historie? Institutt for arkeologi, konservering og historie tilbyr også 40-gruppen Nyere historie (40NYEREHISTORIE).