40-gruppe – Fransk (40FRA2)

Om emnegruppen

I denne emnegruppen kan du velge blant emner innen språk, litteratur, samfunnsforhold og historie i den fransktalende verden.

40-gruppen består av:

  • 20 studiepoeng obligatoriske emner
  • 20 studiepoeng valgfrie emner

 

Oppbygging og gjennomføring

Du begynner med det obligatoriske emnet FRA1110 Fransk grammatikk 1. I tillegg velger du et emne fra listen over valgfrie emner. Dersom du trenger å forbedre dine franskferdigheter, anbefaler vi at du tar FRA1000 Fransk språkbruk som valgfritt emne samtidig med FRA1110 Fransk grammatikk 1. Dersom du ikke trenger å ta FRA1000, velger du et emne innen språk, litteratur eller områdestudier.

I vårsemesteret tar du det andre obligatoriske emnet. FRA1101 Fransk grammatikk 2, samt nok et valgfritt emne. Vær oppmerksom på at emnene på 2000-nivå krever forkunnskaper. Forkunnskapskravene står oppført i emnebeskrivelsene.

 

Kvalifisering for videre studier

Denne 40-gruppen egner seg til å bli utvidet med 20 studiepoeng til en 60-gruppe for å gi grunnlag for å søke opptak til PPU. Se informasjonssidene om skolefag ved HF for tips om hvordan emnegruppen og bachelorgraden bør bygges opp med tanke på undervisning i skolen.

 

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Valgfrie emner

Nedlagte fransk-emner kan også godkjennes i 40-gruppa. Ta kontakt med studiekonsulent for veiledning og vurdering.