40-gruppe – Historie for AAS-programmet (40HIS2)

Om emnegruppen

40-gruppen i historie for studentene på AAS-programmet (Asiatiske og afrikanske studier) gir studentene en innføring i sentrale utviklingstrekk i europeisk og global historie. Studentene får muligheten til å fordype seg i ulike tidsperioder, studere avgrensete temaer og får innsikt i praktisk anvendelse av historisk metode. Gjennom arbeidet med de ulike emnene tilegner studentene seg god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

40-gruppen består av:

• 30 studiepoeng på 1000-nivå.
• 10 studiepoeng på 2000-nivå.

Emnene på 1000-nivå er oversiktspreget, mens emnene på 2000-nivå er fordypningsemner.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 studiepoeng velges blant følgende emner på 2000-nivå:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnene HIS2417 og HIS2172 tilbys ikke lenger, men er godkjente som 2000-emner til bruk i 40-gruppen.

Emnet HIS1100 – Eldre verdenshistorie (fra høst 2008) overlapper 5 studiepoeng med følgende emner: HIS1120, HIS1121, HIS1130, HIS1131.

Emnet HIS1300MET – Nyere verdenshistorie med metode (fra vår 2011) overlapper 20 studiepoeng med HIS1300 og 10 studiepoeng med følgende emner: HIS1320, HIS1321, HIS1330, HIS1331, HIS1300EU og HIS1300EUMET.

Dersom du har tatt HIS1010 - innføringsemne i historie kan dette innpasses i graden som 10 studiepoeng på 1000-nivå. Dersom du har tatt HIS1010 i tillegg til et av de gamle emnene med metodedel (HIS1121, HIS1131, HIS1321 og HIS1331) får du kun uttelling for totalt 15 studiepoeng. Dette fordi de overlapper 5 studiepoeng.