40-gruppe – Historie for AMS-programmet (40HIS2)

Om emnegruppen

40-gruppen i historie for studentene på AMS-programmet (Asia og Midtøsten-studier) gir studentene en innføring i sentrale utviklingstrekk i europeisk og global historie. Studentene får muligheten til å fordype seg i ulike tidsperioder, studere avgrensete temaer og får innsikt i praktisk anvendelse av historisk metode. Gjennom arbeidet med de ulike emnene tilegner studentene seg god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

40-gruppen består av:

• 30 studiepoeng på 1000-nivå.
• 10 studiepoeng på 2000-nivå.

Emnene på 1000-nivå er oversiktspreget, mens emnene på 2000-nivå er fordypningsemner.

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

Ett emne velges blant:

10 studiepoeng velges blant følgende emner på 2000-nivå:

Andre 2000-emner i historie kan være relevante for 40-gruppen. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved IAKH om du ønsker å bruke ett annet emne enn disse i 40-gruppen.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnene HIS2417 og HIS2172 tilbys ikke lenger, men er godkjente som 2000-emner til bruk i 40-gruppen.

Emnet HIS1000 – Innføring i historiefaget  (fra høst 2019) overlapper 5 studiepoeng med følgende nedlagte emner: HIS1010, HIS1121, HIS1131, HIS1111, HIS1300EUMET, HIS1300INTER, HIS1300L, HIS1300MET, HIS1321, HIS1331, HIS1311.

Emnet HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800* (fra høst 2019) overlapper 10 studiepoeng med følgende nedlagte emner: HIS1100, HIS1120, HIS1121, HIS1130, HIS1131, HIS1110, HIS1110L, HIS1111.

HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid* (fra høst 2019) overlapper 10 studiepoeng med følgende nedlagte emner: HIS1300, HIS1300EU, HIS1300EUMET, HIS1300INTER, HIS1300L, HIS1300MET, HIS1320, HIS1320EU, HIS1321, HIS1330, HIS1331, HIS1310, HIS1310L, HIS1311.

Emnene HIS1100 – Eldre verdenshistorie (10 studiepoeng) og HIS1300MET – Nyere verdenshistorie med metode (20 studiepoeng) utgjorde tidligere de obligatoriske emnene på 1000-nivå i denne gruppen. 

Har du tatt en kombinasjon av nye og gamle emner, og lurer på om emne kan innpasses i 40-gruppen? Kontakt studieadministrasjonen ved IAKH.