40-gruppe – Musikkvitenskap (40-gruppe) (40MUS1)

Om emnegruppen

Emnegruppen er ment for studenter på andre studieprogram enn musikkvitenskap, og kan tas uten spesielle forkunnskaper i musikkfag, selv om noen emner som krever slike forkunnskaper også kan velges.

 

40-gruppen i musikkvitenskap består av 40 studiepoeng på 1000- og 2000-nivå fra Institutt for musikkvitenskaps emneportefølje, hvorav 10 studiepoeng må være på 1000-nivå og 30 studiepoeng må være på 2000-nivå

Emner i emnegruppen

Du må velge følgende to emner:

MUS1445 Musikkens historie I (10 studiepoeng)

MUS2445 – Musikkens historie 2 (10 studiepoeng)

 

Du må i tillegg to av følgende emner:

1. Uten forkunnskaper i musikkfag

MUS2001 Film music (10 studiepoeng)

MUS2006 Musikk og bevegelse (10 studiepoeng)

MUS2007 – Gender and Music (10 studiepoeng)

MUS2322 Musikkpedagogikk (10 studiepoeng)

MUS2325 Musikklivet og musikkbransjen (10 studiepoeng)

MUS2500 Aktuell musikkvitenskap (10 studiepoeng)

MUS2501 – Aktuell musikkvitenskap (presentasjonsbasert variant) (10 studiepoeng)

MUS2525 – Opera through the stage door (10 studiepoeng)

MUS2605 Populærmusikkstudier (10 studiepoeng)

 

2. Med anbefalte forkunnskaper i musikkfag

MUS2665 Musikkhistoriske temaer I (10 studiepoeng)

MUS2666 – Musikkhistoriske temaer 2 (10 studiepoeng)

MUS2667 – Musikkhistoriske temaer 3 (10 studiepoeng)

 

 

 

Annet