MUS2445 – Musikkens historie 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar utgangspunkt i tematiske dypdykk i historien, der vi sporer historiske narrativer gjennom ulike tidsepoker og på kryss av sjangergrensene. Temaene omfatter både aspekter av musikkens utvikling, dens egenart, kulturelle kontekst og resepsjon tidligere og frem til i dag. Aktuelle temaer kan være: musikk og nasjonalisme, improvisasjon, heltedyrkelse, musikk og teknologi og musikk og politikk. Ulike tradisjoner innen norsk musikk (klassisk, folkemusikk, jazz og populærmusikk) vil også bli belyst og diskutert i et historisk perspektiv.

Emnet er en fortsettelse av MUS1445 Musikkens historie 1 og er obligatorisk for bachelorstudenter i musikk. Emnet anbefales tatt i andre semester av bachelorprogrammet.

Hva lærer du?

Etter at du har gjennomført emnet, vil du:

  • ha god historiekunnskap om vestlig klassisk musikk, jazz og populærmusikk.
  • ha god kjennskap til norsk musikkhistorie.
  • ha kunnskap om aktuelle musikkvitenskapelige temaer i et historisk perspektiv.
  • ha innsikt og forståelse for musikkhistoriske problemstillinger på et fordypningsnivå.
  • ha fått øvelse i skriftlig og muntlig framstilling.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1445 – Musikkens historie 1, MUS1440 – Klassisk og rytmisk musikkhistorie (nedlagt) eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

12 dobbelttimer med forelesninger og 6 dobbelttimer med seminarundervisning med obligatorisk fremmøte. Hver student skal holde ett seminarinnlegg (5 til 10 min.) og levere et skriftlig øvingsarbeid på minimum fem sider. Seminarinnlegget og det skriftlige øvingsarbeidet må være godkjent for at studenten kan gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen

En skriftlig hjemmeeksamen (8 sider á 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) med tre dagers innleveringsfrist i slutten av semesteret. 

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk