Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Persisk språk (80PERS)

Om emnegruppen

Det filologiske studiet av persisk språk og kultur har to hovedmål: Å formidle kjennskap til den klassisk-persiske litteraturen og kulturen, og å formidle kjennskap til språk og kultur i dagens Iran, Afghanistan og Tadsjikistan. Persisk (persisk: parsi, arabisk: farsi) utgjør sammen med pashto, balutsji, kurdisk og ossetisk m. fl. (foruten også døde språk som avestisk, gammelpersisk og middelpersisk), den iranske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien. Persisk tales av over 50 millioner og er offisielt språk i Iran og administrasjonsspråk i Afghanistan, hvor det kalles dari. Det er morsmål for ca. halvparten av befolkningen i disse to land. Språket inneholder et stort element av arabiske lånord og skrives med modifisert arabisk skrift. Tadsjikisk, det offisielle språket i Tadsjikistan, inneholder et stort antall russiske låneord og skrives med kyrillisk skrift, men er ellers identisk med persisk i Iran og Afghanistan. Persisk har en levende og ubrutt litterær tradisjon som går tilbake til 900-tallet. Språket har status som klassisk kulturspråk i et område som strekker seg fra Bosnia til Bangladesh. Også Europa har mottatt viktige impulser fra den iranske kulturen, og klassiske persiske tekster utgjør derfor en viktig del av pensum det andre året.

Emnegruppen legger vekt på praktisk beherskelse av moderne persisk. Studenten får en intensiv trening i å snakke, forstå, lese og skrive språket. Et studieopphold ved universitetet i Tehran er en obligatorisk del av emnegruppen. Studenten vil dermed ha anledning til å bevege seg i persiskspråklige omgivelser i lengre tid. Når 80-gruppen i persisk er fullført kan studenten uttrykke seg på persisk muntlig og skriftlig på et mellomhøyt nivå. Studenten vil ha full oversikt over grammatikalske strukturer og kunne lese og oversette de fleste moderne persiske tekster ved hjelp av ordbøker. 80-gruppen i språket gir grunnlaget for å begynne på høyere grads studier og til å begynne å arbeide selvstendig med persiskspråklig materiale.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Se informasjon om og opptakskrav til masterprogrammet i Middle East Studies