40-gruppe – Forvaltningsinformatikk for bachelorstudenter i informatikk: design, bruk, interaksjon (40DRI-MNB)

Om emnegruppen

Gruppen dekker sentrale rettslige spørsmål i møte mellom IKT og jus, og omfatter spørsmål om digital forvaltning, personvern, ytringsfrihet og opphavsrett.

OBS: Denne emnegruppen er endret høstsemesteret 2018.

Emner i emnegruppen

Studenter med opptak Høst 2018 skal ta følgende obligatoriske emner:

Studenter med opptak Høst 2017 eller tidligere kan velge fire av følgende seks emner som del av emnekombinasjonen

Alternativt kan følgende emne velges i stedet for et av de ovennevnte:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Informatikk: design, bruk, interaksjon