90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i biologi (UVM5-LEKT90-BIO)

Om emnegruppen

Programspesialisering i biologi utgjør de tre siste semestrene av Lektorprogrammet (90 studiepoeng). Spesialiseringen inkluderer en masteroppgave (30 studiepoeng) og 60 studiepoeng med teoretisk pensum. Selve masteroppgaven gjennomføres vanligvis i siste semester.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

De resterende emnene velges i samråd med veileder/koordinator ved Biologisk institutt og vil avhenge av den forskningsgruppen masteroppgaven gjennomføres ved. Emnene velges blant instituttets emner på masternivå (4-5000 nivå).

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-RF

Annet

Opptak til emnegruppen
Emnegruppen gjelder kun for studenter med studierett på Lektorprogrammet.

Opptakskrav for emnegruppen:

Valg av programspesialisering gjøres på nettskjema med søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.

Eksterne søkere, studenter uten studierett på Lektorprogrammet, kan ikke søke opptak til denne emnegruppen.