Dette emnet er erstattet av BIO4001.

BIO5000 – Introduksjonskurs for masterstudenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

BIO5000 gir en innføring i litteratursøk og relevante faglige ressurser, sentralt for deg som skal ta en mastergrad. Forskningsetikk og vitenskapshistorie gir deg et godt utgangspunkt før du skal sette i gang med graden. Du får også presentert problemstillinger, tips og råd fra andre masterstudenter og blir kjent med de ulike fagmiljøene.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kjenner du begreper som vitenskapelig kommunikasjon og formidling, presentasjon av forskningsresultater og etikk.
  • vet du hvordan du skal søke i relevante litteraturbaser.
  • kjenner du metoder for systematisk og effektivt referansearbeid med f.eks refereringsprogrammet EndNote.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter opptak til masterstudiet i Biologi. Emnet forutsetter at man også følger eller har bestått MNLAB0020

Undervisning

Undervisningen foregår over 5 dager i begynnelsen av hvert semester. Oppmøte de fem dagene, gjennomføring av eksamen på den siste kursdagen og innlevering og fremføring av prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven i begynnelsen av påfølgende semester er obligatorisk. Gjennomføring av fakultetets HMS-kurs er også obligatorisk.

Eksamen

Godkjent deltagelse i undervisningen på BIO5000 og fakultetets modulbaserte HMS-kurs. En 1-times flervalgseksamen og godkjent innlevering og fremføring av prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven i begynnelsen av påfølgende semester.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport fra emneevaluering våren 2010.

Rapport fra Periodisk emneevaluering høsten 2011.

Annet

Frem til og med våren 2010 ble emnet gitt som et 2 studiepoengsemne over 3 dager.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)