UVM5-LEKT90-ENG-MET

Programspesialiseringen i engelsk (UVM5-LEKT90-ENG) utgjør de tre siste semestrene i Lektorprogrammet.

Emnesammensetning finner du på programspesialiseringens nettside.

Denne siden gir oversikt over emner i metode.

 

Du følger et emne av 10 studiepoeng i metode/teori, enten i engelsspråklig litteratur, britiske områdestudier, Nord-Amerika-studier eller engelsk språk, avhengig av hvilken disiplin masteroppgaven din er innen.

Metode/teori-emner

Valg av metodeemne bestemmer hvilken disiplin du kan skrive masteroppgaven din innen.

Amerikanske eller Britiske Studier

Språk:

Litteratur:

Publisert 3. aug. 2012 10:06 - Sist endret 6. okt. 2016 09:56