Semesterside for KFL1020 - Høst 2006

Sensuren for KFL1020 er nå klar Den kommer om noen dager opp på studentweb. Du kan også se resultatene på liste opphengt på SKK, eller eventuelt ta direktekontakt med SKK, men sørg da for å ha kandidatnummer klart!

3. jan. 2007 15:24

Eksamensoppgaven ligger nå ute til venstre på denne siden. Den skal leveres fredag 8. desember kl. 9.30-11.00 i tre eksemplarer til studiekonsulent Helle Granum, ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Oppgaven skal være på 6-8 sider, linjeavstand 1,5, 2300 tegn pr. side, referanser i tillegg.Lag forside på oppgaven som inneholder kandidatnummer, dato for innlevering og kurskode.

5. des. 2006 09:44

Ang for mye betalt for kompendium nr 2 KFL1020 Her har kompendie nr 2 desverre vært priset feil, ta det med ned til kompendieutsalget, og dere vil få refundert noe av pengene!

28. nov. 2006 15:35