Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

4. april

Eksamensordning

Oppgave.

Innleveringsfrist: 28. april kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Muntlig fremlegg

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2022 01:07