Pensum/læringskrav

*merket pensum er bøker som må skaffes av studenten selv, resten fås i kompendier på Akademika.

1. Introduksjon om seksualitetsstudier og kjønn. Begrepene kjønn og seksualitet – hvordan henger de sammen?

*Mühleisen, Wencke, Røthing, Åse, Svendsen, Stine Helena: "Norske seksualiteter – en innledning" i Mühlesien, Wencke mfl. (red) : Norske seksualiteter, 2009. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. S 11-34.

Ingraham, Chrys : "The Heterosexual Imaginary: Feminist Sociology and Theories of Gender" i Seidman, Steven (ed): Queer Theory/Sociology, 1996. Cambridge: Blackwell Publishers .

Laqueur, Thomas : "Of Language and the Flesh" i Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, 1990. Cambridge, Mass. and London, Harvard University Press. 24.s.

2. Tilnærming til seksualitet i kjønnsforskningen

Pedersen, Willy : Nye seksualiteter, 2005. Oslo: Universitetsforlaget . kap. 1, s.16-44.

Segal, Lynne: "Seksualitet, politikk og skiftende generasjoner av feminister" i Bolsø, Agnes mfl: Når heteroseksualiteten må forklare seg, 2007. s.23-46.

*Hellesund, Tone : Kapitler fra singellivets historie, 2003. Oslo: Universitetsforlaget . s.9-30, 139-178 .

3. Judith Butlers queer feministisk forskning

Mortensen, Ellen: "Innledning til Judith Butlers Genustrubbel" i Vagant nr. 1, 2007. 10 s..

Butler, Judith : Gender Trouble, [1990] 1999. New York: Routledge . s. vii-xxvi.

Butler, Judith : "Subversiva kroppsakter" i Larsson, Lisbeth (red) : Feminismer, 1996. Lund: Studentlitteratur . 29 s..

4. Queerforskning: Identitet, kropp, seksualitet og politikk

Bech, Henning : Kvinder og mænd, 2005. København: Hans Reitzels Forlag . s. 150-157.

Halberstam, Judith : Female Masculinity, 1998. London: Duke University Press . kap. 8.

Søndergaard, Dorthe Marie : Feminstiske tænkere: En tekstsamling, 2007. Hans Reitzels Forlag. Kap: Del 1 Queerfeminsme/introduksjon” s.15-26.

5. Queer metodology og analyse

Eng, Heidi : "Queer Athletes and Queering in Sport" i Caudwell, J. (ed.) : Sport, Sexualities and Queer Theory. , 2006. London: Routledge . kap 3, 20 s.

Bolsø, Agnes : "Salg av seksuelle tjenester mellom kvinner" i Kvinneforskning 28(1), 2004. s. 43-60 .

Mühleisen, Wencke: "Realism of Convention and Realism of Queering: Sexuall Violence in two European artfilms" i Nora nr 2, vol 13, 2005. 12 s..

6. Ulike seksualitetspraksiser

*Røthing, Åse, Svendsen, Stine Helena: "Norske seksualiteter i skolen", Danielsen Hilde, Mühleisen, Wencke: "Statens oppskrift på parseksualiteten" og Folgerø, Tor, Hellesund, Tone: "Transseksualitet på norsk. Heteronormering av kjønn og hverdagsliv" i Mühlesien, Wencke mfl. (red) : Norske seksualiteter, 2009. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. s 59-76, 79-97, 99-118.

7.Seksuelle representasjoner og spørsmål om undertrykking

*Andersen, Arnfinn J: "Det norske seksuelle medborgerskap." i Mühlesien, Wencke mfl. (red) : Norske seksualiteter, 2009. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. s 121-136.

* Foucault, Michel : Seksualitetens historie I: Viljen til viten, [1976] 1995. Oslo: Exil . s. 25-61.

8. Seksualitetsanordningen

* Foucault, Michel : Seksualitetens historie I: Viljen til viten, [1976] 1995. Oslo: Exil . s. 62-176.

9. Kritiske perspektiver på queerforskningen

Bech, Henning : "På tværs! En præsentation og kritisk diskussion af 'queer-teori" i Kvinder, køn og forskning 12(1), 2003. s. 6-17 .

Pedersen, Willy : Nye seksualiteter, 2005. Oslo: Universitetsforlaget . s. 225-254.

Prieur, Annick & Bera Moseng: ""Sorry, we don’t speak Queer": En kritisk kommentar til queer teori" i Kvinneforskning, 24(3-4), 2000. s. 140-155 .

10. Oppsummering

Ingen ny lesning – vi repeterer sentrale tekster som er lest fra før: Særlig fra de to bøkene som studentene skal kjøpe: Rosenberg og Foucault

For de studentene som ikke har lest artikkelen Eng, Heidi : "Homo- og queerforskning" i Mühleisen, Wencke. og Jørgen Lorentzen (red.) : Kjønnsforskning: En grunnbok, 2006. Oslo: Universitetsforlaget . s. 136-150. på KFL1010 anbefales denne lest i forbindelse med "5. Queerforsknng: Identitet, kropp, seksualitet og politikk".

Tilleggspensum for KFL4032

Berlant, Laurent & Warner, Michael : "Sex in Public" i Berlant, Laurent (ed.) : Intimacy, 2000. Chicago: Chicago University Press. s.311-330 (19s.).

Bjerrum Nielsen, Harriet : "Rommet mellom sitering og dekonstruksjon" i Kvnneforskningi 24 (1), 2000. 16-30, 15s.

Eng, Heidi : "Maskulinitet = menn? " i Kvinneforskning, 24(3-4) , 2000. 105-120 (16 s).

* Rosenberg, Tiina: Queerfeministisk agenda, 2002. Stockholm: Atlas . s. 117-166, (50s).

Whittle, Stephen : "Gender Fucking or Fucking Gender? " i Morland, Ian & Willox, Annabelle (eds): Queer Theory, 2005. New York: Palgrave MacMillan . (s.115-129), (15s.).

Fausto-Sterling, Anne : "Dueling Dualisms og Gender Systems: Towards a Theory of Human Sexuality " i Sexing the Body, 2000.

Laqueur, Thomas : "Discovery of the Sexes" i Making sex. Body and gender from the Greeks to Freud, 1990. Cambridge, Mass. and London, Harvard University Press . S. 149-192 .

Publisert 9. juni 2009 15:03 - Sist endret 9. juni 2009 15:20