Undervisning - tid og sted

Forelesning

 • Torsdag kl. 15:15 -17:00, Auditorium 1 Georg Sverdrups hus (nye UB) ( i perioden 19. februar til 22. april)

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 1 Georg Sverdrups hus (nye UB) ( i perioden 17. februar til 20. april)

Skrivekurs

Anne Lene Melheim, Christoph Carl Ludwig Kilger, Gry Wiker, Irene Baug

Gruppe 1

 • Fredag 12. mars kl. 09:15 -10:00, Videoteket 2 IAKK

 • Fredag 30. april kl. 09:15 -10:00, Videoteket 2 IAKK

Anne Lene Melheim, Christoph Carl Ludwig Kilger, Irene Baug, Gry Wiker

Gruppe 2

 • Fredag 12. mars kl. 10:15 -11:00, Videoteket 2 IAKK

 • Fredag 30. april kl. 10:15 -11:00, Videoteket 2 IAKK

Anne Lene Melheim, Christoph Carl Ludwig Kilger, Irene Baug, Gry Wiker

Gruppe 3

 • Fredag 12. mars kl. 11:15 -12:00, Videoteket 2 IAKK

 • Fredag 30. april kl. 11:15 -12:00, Videoteket 2 IAKK

Anne Lene Melheim, Christoph Carl Ludwig Kilger, Irene Baug, Gry Wiker

Gruppe 4

 • Fredag 12. mars kl. 13:15 -14:00, Videoteket 2 IAKK

 • Fredag 30. april kl. 13:15 -14:00, Videoteket 2 IAKK

Anne Lene Melheim, Christoph Carl Ludwig Kilger, Irene Baug, Gry Wiker

Gruppe 5

 • Fredag 12. mars kl. 14:15 -15:00, Videoteket 2 IAKK

 • Fredag 30. april kl. 14:15 -15:00, Videoteket 2 IAKK

Anne Lene Melheim, Christoph Carl Ludwig Kilger, Irene Baug, Gry Wiker

Gruppe 6

Anne Lene Melheim

Gjenstandskurs

Gjenstandskurs gr. 1

 • Onsdag 25. februar kl. 09:15 -10:00,  

 • Onsdag 3. mars kl. 09:15 -10:00,  

 • Onsdag 17. mars kl. 09:15 -10:00,  

 • Onsdag 31. mars kl. 09:15 -10:00,  

Gjenstandskurs gr. 2

 • Onsdag 25. februar kl. 10:15 -11:00,  

 • Onsdag 3. mars kl. 10:15 -11:00,  

 • Onsdag 17. mars kl. 10:15 -11:00,  

 • Onsdag 31. mars kl. 10:15 -11:00,  

Gjenstandskurs gr. 3

 • Onsdag 25. februar kl. 11:15 -12:00,  

 • Onsdag 3. mars kl. 11:15 -12:00,  

 • Onsdag 17. mars kl. 11:15 -12:00,  

 • Onsdag 31. mars kl. 11:15 -12:00,  

Gjenstandskurs gr. 4

 • Onsdag 25. februar kl. 12:15 -13:00,  

 • Onsdag 3. mars kl. 12:15 -13:00,  

 • Onsdag 17. mars kl. 12:15 -13:00,  

 • Onsdag 31. mars kl. 12:15 -13:00,  

Gjenstandskurs gr. 5

 • Onsdag 25. februar kl. 13:15 -14:00,  

 • Onsdag 3. mars kl. 13:15 -14:00,  

 • Onsdag 17. mars kl. 13:15 -14:00,  

 • Onsdag 31. mars kl. 13:15 -14:00,  

Gjenstandskurs gr. 6

 • Onsdag 25. februar kl. 14:15 -15:00,  

  Sted vil du finne i undervisningsplanen

 • Onsdag 3. mars kl. 14:15 -15:00,  

 • Onsdag 17. mars kl. 14:15 -15:00,  

 • Onsdag 31. mars kl. 14:15 -15:00,  

Gjenstandskurs gr. 7

Gjenstandskurs gr. 8

Publisert 6. mars 2005 10:19