Semesterside for ARK1030 - Vår 2007

Det er satt opp ny undervisning 10. mai og omvisning i Gamlebyen den 11. med Øivind Lunde. Se undervisningsplanen for nærmere info

19. apr. 2007 12:23

Ekskursjon til Vestfold

Viser til mail som ble sendt til alle 11/4. Program ligger ute i Fronter. Påmelding i Blindernveien innen 18. april. Det er fremdeles plasser igjen

14. apr. 2007 14:08

Pensum er nå på plass. I tillegg til pensumet i pensumlisten, vil det komme to nye artikler som Kristin Oma vil informere dere om.

7. jan. 2007 12:40