Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. november

Eksamensordning

Bacheloroppgave i arkeologi.

Innleveringsfrist: 3. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Innlevering av skisse og deltagelse i skriveseminar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. mar. 2020 15:51