Pensum/læringskrav

Artikler merket (*) er tilgjengelig som kompendium i kopiutsalget i underetasjen på Akademika. (#) er boktitler som kan kjøpes på Akademika eller lånes på biblioteket (UB og Sophus Bugge). Artikler med lenke (merket €) er fritt tilgjengelige som pdf-filer via universitetets nett.

Bøker:

Dincauze, D.F. 2000: Environmental Archaeology. 500 s.

 

Øvrig litteratur:

 

€ Bethell, P. H. and Smith, J. U. 1989. Trace-element analysis of an inhumation from Sutton Hoo, using inductively coupled plasma emission spectrometry: An evaluation of the technique applied to analysis of organic residues. Journal of Archaeological Science 16 (1), 47-55. 9 s.

*Butzer, K.W. 1982: Archaeology as human ecology. Del I. 30 s.

*Dumayne-Peaty, L. 2001. Human impact on Vegetation, pp. 379-392. In Brothwell, D.R. & Pollard, A.M. (Eds.) Handbook of Archaeological Sciences. Wiley, J. & Sons, Ltd, Chichester. 14 s.

*Günther, T. & Jakobsson, M. 2016. Genes mirror migrations and cultures in prehistoric Europe – a population genomic perspective. Current Opinion in Genetics & Development 41, 115-123. 9 s.

€ Gustavsen, L., Paasche, K. & Risbøl, O. 2013. Arkeologiske undersøkelser. Vurdering av nyere avanserte arkeologiske registreringsmetoder i forbindelse med vegutbyggingsprosjekter. Statens vegvesens rapporter 192. 75 s.

*Jones, M.K. & Colledge, S. 2001. Archaeobotany and the Transition to Agriculture, pp. 393-401. In Brothwell, D.R. & Pollard, A.M. (Eds.) Handbook of Archaeological Sciences. Wiley, J. & Sons, Ltd, Chichester. 9 s.

*Lynnerup, N., Bennike P., og Iregren, E. (red.) 2008: Biologisk antropologi med human osteologi. Kap. 5,12 og 17. 105 s.

* Naumann, E. 2014. Chapter 3: Method. I: Diet, mobility and social identity in Norway AD 400 – 1050. An investigation based on δ13C, δ15N and 87Sr/86Sr analyses of Human Remains. 7 s.

€ Schwarcz, H.P og Schoeninger, M.J. 2011. Chapter 34. Stable Isotopes of carbon and Nitrogen as Tracers for Paleo-Diet Reconstruction. I: Turekian (Ed.) Handbook of Environmental Isotope. Geochemistry. Vol I.18 s.

* Slatkin, M. & Racimo, F. 2016. Ancient DNA and human history. PNAS 113, 23, 6380-6387. 7 s.

 € Vyncke, K., Waelkens, M., Degryse, P. and Vassilieva, E. 2011. Identifying domestic functional areas. Chemical analysis of floor sediments at the Classical-Hellenistic settlement at Düzen Tepe (SW Turkey). Journal of Archaeological Science 38 (9), 2274-2292.  18 s.

 

 

Følgende artikler vil legges ut på Fronter som digitalt kompendium:

Gjerpe, L.E., 2013. Om arkeometri, en fornøyd arkeolog og jordbruk i eldre jernalder. I: Primitive Tider 15. 14 s.

Pedersen, U. 2013. Det store i det små – vikingtidens finsmeder under lupen. I: Primitive Tider 15. 14 s.

Prescott, C. 2013: Utfordrer archaeo-science norsk arkeologi? I: Primitive Tider 15. 11 s.

 

 

 

Publisert 22. juni 2017 10:34 - Sist endret 10. apr. 2018 14:56