Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS2355 - Høst 2006

Eksamensoppgaven til hjemmeeksamen kan hentes i ekspedisjonen i NHA-hus mellom 12.30 og 14.30 den 4. desember. Oppgaveteksten vil også være tilgjengelig på emnets semestersider. Lykke til på eksamen!

24. nov. 2006 14:53

Oppgave til hjemmeeksamen (4. - 7. des.) hentes i ekspedisjonen 4. desember mellom kl. 12.30 og 14.30.

13. nov. 2006 15:41

Kvalifiseringsoppgave: Gjør rede for antisemittismen i Frankrike og Østerrike før 1918, og pek på forskjeller og likheter. Innlevering: 18. okt. 2006. Innlevering pr. mail bare etter avtale.

7. sep. 2006 15:00